L3-banner-media

Odpad je poklad ‒ pôvodný slovenský muzikál

Autorka environmentálneho projektu s názvom Odpad je poklad Bohumila Tauchmannová sa usiluje dostať do povedomia mládeže i dospelých po celom Slovensku environmentálne témy. Vytvorila tento veľkoryso koncipovaný projekt, ktorý zdôrazňuje potrebu ekologicky chrániť našu planétu ‒ k čomu má prispieť aj náš vzťah k druhotným surovinám. Súčasťou projektu je rovnomenný muzikál Odpad je poklad (libreto Bohumila Tauchmannová na hudbu klávesistu legendárnej skupiny Team Milana Dočekala). Štúdiové halfplaybacky pripravil skladateľ a aranžér Ľubo Horňák (ktorý hrá na klávesy v inej legendárnej kapele, v skupine Elán). Premiéra tohto muzikálového projektu sa pripravovala na pôde Katedry hudby Pedagogickej fakulty: inscenátormi boli profesionálni umelci a zároveň pedagógovia katedry Pavol Smolík a Ladislav Tischler (réžia) a Zuzana Hubinská (choreografia). O hudobné naštudovanie vokálnych partov sa postarala poslucháčka Katedry hudby Petra Jakubíková. Pod výtvarnú stránku sa ako hostia podpísali scénograf Jaroslav Valek a výtvarníčka kostýmov Ivana Gontková, dramaturgom bol Miroslav Tauchmann. O zvuk a svetelný dizajn sa postaral bývalý študent katedry Ladislav Baraňay.
PF muzikal01
Interpretkami muzikálu ‒ teda speváčkami, členkami tanečnej company i herečkami zároveň ‒ sa stali poslucháčky druhého magisterského a tretieho bakalárskeho stupňa štúdia na tejto katedre.
Premiéra, ktorá zaznamenala mimoriadny úspech, sa odohrala v Nitre 13. decembra 2022. Potom prebehli reprízy pre školy vo viacerých slovenských mestách (Prešov, 24. apríla; Bratislava, 26. apríla; Trnava 27. apríla a Nové Zámky 28. apríla 2023). Najbližšie, v nedeľu 4. júna 2023, muzikál uvedú v rámci prestížneho podujatia Kaufland Detský festival v Bratislave-Záhorskej Bystrici, na ktorom sa očakáva pestrá divácka kulisa ‒ a ktorý možno naživo sledovať aj na televíznej stanici Turbo, ktorá sa orientuje na tvorbu pre deti, ale aj na sociálnych sieťach.
PF muzikal02
Katedra hudby PF UKF vychováva budúcich pedagógov hudobného a hudobno-dramatického umenia, ale aj majstrov zvuku. Je potešiteľné, že títo všetci spoločne dokázali vytvoriť inscenáciu na skvelej umeleckej úrovni, venovanú práve deťom, ktoré zakrátko zasadnú do lavíc možno práve v ich triedach.
 
Text: Sabina Hubeková, PF ‒ študentka Katedry hudby
Foto: Matúš Fuzák
 
Uverejnené: 2. júna 2026

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color