L3-banner-media

Memorandum o porozumení so Španielskom

Filozofickú fakultu UKF v Nitre poctila svojou návštevou veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva v Bratislave, Lorea Arribalzaga Ceballos.
FF memorandum01
Spolu s dekanom Filozofickej fakulty prof. Martinom Hetényim 4. mája 2023 podpísali Memorandum o porozumení pre poskytnutie dotácie a podpory pre lektora španielčiny v nasledujúcom akademickom roku 2023/2024.
FF memorandum02
Hlavným cieľom Memoranda je podporiť štúdium španielskeho jazyka vytvorením nového lektorského miesta, prispieť k rozvoju španielčiny i k ďalšej akademicko-inštitucionálnej spolupráce.
FF memorandum03
Na základe poskytnutia finančnej dotácie, ale aj vďaka výberu vhodného kandidáta, nový lektor španielskeho jazyka bude môcť v nasledujúcom akademickom roku poskytovať odbornú asistenciu pri výučbe španielčiny na Katedre romanistiky a germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
 
Text: PhDr. Daša Nováčiková, PhD., FF – prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
Foto: PaedDr. Peter Horváth, FF – Dekanát
 
Uverejnené: 2. júna 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color