L3-banner-media

Úspech našej študentky v súťaži Dis-moi dix mots

Prvé miesto v národnej súťaži Dis-moi dix mots (Povedz mi 10 slov) 2015 vyhrala študentka 3. ročníka Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Eva Maťová, pod usmernením doc. Mgr Jany Bírovej, PhD. Ide o súťaž v kreatívnom písaní, ktorú organizuje pri príležitosti Mesiaca frankofónie Francúzsky inštitút na Slovensku. Súťaž je určená žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa učia francúzštinu. Tento rok 10 vybraných slov poukazovalo na výpožičky z cudzích jazykov vo francúzštine. Slová Amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit(e), kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zénitude evokujú cestovanie a istú formu úniku.

Báseň Evy Maťovej, ako aj jej umiestnenie, môžete nájsť tu: 

https://institutfrancais.sk/media/7a/6c/9a5a66fd5de1c041e0758678738c/Categorie-B2-et-plus.pdf.

K jej výkonu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme tiež za excelentnú reprezentáciu Katedry translatológie a Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo