L3-banner-media

Projekt STEMkey v Lisabone

Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sú súčasťou riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu STEMkey (2020-I-DEO1-KA203.005671, Erasmus+ Programe (MKEP), doba riešenia 9/2020 - 3/2024), ktorý za UKF vedie doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., z Katedry matematiky FPVaI UKF.
PF Stem 01w 
V rámci riešenia projektu sa v portugalskom Lisabone organizovala v dňoch 26. júna – 30. júna 2023 Letná škola, kde sa budúci učitelia učili osvojiť si túto koncepciu pre výkon svojho budúceho povolania. Za Katedru techniky a informačných technológií PF UKF sa na letnej škole zúčastnili doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD., a študenti PaedDr. Erik Krajinčák, Tomáš Hegedüs a Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková, ktorá aktivitu pripravenú katedrou na letnej škole viedla.
PF Stem 02w 
Katedra pre letnú školu v Lisabone pripravila úlohu, v ktorej bolo potrebné vyriešiť čerpanie znečistenej vody ovládané pomocou mikrokontrolera BBC micro:bit, do pieskového filtra. Navrhnuté zadanie mali za úlohu vyriešiť účastníci letnej školy. Išlo o študentov z viacerých univerzít Európy, ktorí aktivitu úspešne zvládli. Študenti a pedagógovia sa zároveň zúčastnili workshopov a aktivít, ktoré pripravili členovia riešiteľského kolektívu z iných krajín EÚ (Nórsko, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Česko, Chorvátsko, Slovinsko, Turecko, Dánsko, Cyprus a i.).
PF Stem 03w 
Súbežne s letnou školou sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu STEMkey, ktorí zhodnotili priebeh letnej školy a dohodli ďalšie úlohy potrebné pre úspešné ukončenie celého projektu.
 
Text: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., PF – vedúca Katedry techniky a informačných technológií
Foto: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií
 
Uverejnené: 13. júla 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color