L3-banner-media

Objavili šesťtisíc rokov starú osadu

Archeológovia v teréne boli prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – vedúca výskumu; Mgr. Katarína Šimunková, PhD. – odborná asistentka; doktorand katedry a ôsmi študenti bakalárskeho štúdia programu archeológia.
FF Dudince 01w
V parku Kúpeľov Dudince, ktoré o výskum prejavili záujem a v plnej miere ho podporili, sme objavili pozostatky pravekej osady z lengyelského kultúrneho okruhu s nálezmi/importmi aj bodrogkeresztúrskej kultúry. V rámci absolútnej chronológie ide o obdobie približne 4 000 rokov pred Kristom.
FF Dudince 02w
Skúmané boli dve sondy v celkovom rozsahu 50 m2. Zdokumentované boli sídelné objekty, odpadové jamy, hliníky a zásobnica, na dne ktorej bolo objavené aj kostrovo pochované dieťa (vo veku približne jedného roka) v skrčenej polohe.
FF Dudince 03w
Na polohe môžeme konštatovať bohaté a rozsiahle osídlenie, na čo poukazuje množstvo objavených keramických fragmentov, štiepaná industria, mazanica, zvieracie kosti ako aj skelet dieťaťa. Nálezy budú ďalej spracované na pracoviskách katedry v Nitre.
FF Dudince 04w
Na záverečnej komisii dňa 7. júla 2023 zástupkyňa krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici skonštatovala splnenie podmienok rozhodnutia KPÚ a ocenila záujem Kúpeľov Dudince o ďalší výskum v nasledujúcej sezóne.
Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 2/0031/23 a s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (Zmluva č. 516/2023/ODDDO).
 
Text a foto: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., FF – Katedra archeológie
Video: Mgr. art. Radoslav Kuric
 
Uverejnené: 19. júla 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color