L3-banner-media

Detská letná akadémia na FSVaZ

V spolupráci s bývalým študentom sociálnej práce, absolventom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, PhDr. Radoslavom Tóthom, PhD., sa uskutočnila Detská letná akadémia. Vďaka osobnej angažovanosti nášho absolventa mohlo v dňoch 11. až 13. júla 2023 absolvovať akadémiu dvanásť detí vo veku 9 až 13 rokov, ktoré kvôli životu v sociálne vylúčenom prostredí majú len málo možností spoznávať vzdialenejšie miesta svojho okresu a kraja a zúčastňovať sa detských letných aktivít.
PhDr. Radoslav Tóth, PhD., na otázku, čo ho viedlo k myšlienke osloviť pre spoluprácu Ústav romologických štúdií a spoluzorganizovať Detskú letnú akadémiu povedal: „Sám som pracoval v komunitnom centre a poznám životnú situáciu detí žijúcich v chudobe a vylúčení. Dať im možnosť byť na pár dní súčasťou univerzity, zažiť stretnutia so zaujímavými ľuďmi a zažiť prijatie, môže byť pre ne životná skúsenosť, ktorá im dá silu učiť sa a chcieť študovať. Možno aj na mojej alma mater.“
FSVaZ DLU 01w
Deti mali možnosť absolvovať prednášky, sebapoznávacie aktivity, motivačné rozhovory s vysokoškolskými učiteľmi ÚRŠ. Spoznali sa navzájom, spoznali prvky rómskej identity, posilnili sebadôveru a zažili univerzitný život. Vo štvrtok 13. júla absolvovali v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva „naozajstnú“ slávnostnú promóciu a prevzali si diplomy osvedčujúce absolvovanie Detskej letnej akadémie.
Veríme, že deťom zostanú zážitky z Detskej letnej akadémie dlho v pamäti a budú pre nich povzbudením. Ďakujeme všetkých zúčastneným a spoluorganizátorom: PhDr. Radoslavovi Tóthovi, PhD., zamestnankyniam komunitných centier v Bátovciach, Pukanci a Tekovských Lužanoch a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
 
Text: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., FSVaZ – Ústav romologických štúdií
Foto: Mgr. Lucia Joštová, FSVaZ – Ústav romologických štúdií, Stanislav Chovanec, FSVaZ – Dekanát
 
Uverejnené: 25. júla 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color