L3-banner-media

Medzinárodný projekt na FPVaI

Medzinárodný projekt <colette/> Computational Thinking Learning Environment for Teachers in Europe je riešený na Fakulte prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre už od roku 2020 a jeho koniec je plánovaný na august 2023.
FPVaI colette01w
Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť prostredie na tvorbu úloh rozvíjajúcich informatické myslenie (computational thinking) v rámci vyučovania matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov. Prostredie bolo pilotne testované v spolupráci s Gymnáziom Nitra, Golianova ul. Vyvorená aplikácia a webový portál pre tvorbu úloh boli predstavené na konferencii pre učiteľov, ktorá sa 16. – 18. júla 2023 konala na Univerzite Johannesa Keplera v rakúskom Linci.
Workshopy zamerané na využitie vytvoreného systému viedli partneri projektu. Slovenský tím reprezentoval Mgr. Martin Cápay, PhD. z Katedry informatiky FPVaI. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 40 učiteľov z partnerských krajín, z toho 20 učiteľov matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Okrem toho sa podujatia zúčastnili aj študenti 2. ročníka učiteľstva matematiky a informatiky, Marián Ďurina a Viktor Zsidek a doktorandka z teórie vyučovania matematiky PaedDr. Katarína Laššová.
FPVaI colette02w
Zodpovedným riešiteľom je prof. Matthias Ludwig z Goetheho univerzity v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Medzi partnerov projektu patria Univerzita J. Keplera v Linci, Rakúsko, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Université Claude Bernard Lyon 1 vo Francúzsku a holandská Utrecht University. Zodpovednou riešiteľkou z UKF je doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. z Katedry matematiky a jej zástupcom Mgr. Martin Cápay, PhD. z Katedry informatiky FPVaI UKF v Nitre.
 
Text: doc. PaedDr. Janka Medova, PhD., FPVaI – Katedra matematiky
Foto: Mgr. Martin Cápay, PhD., FPVaI – Katedra informatiky
 
Uverejnené: 28. júla 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color