L3-banner-media

Na Cineama 2023 bude mať zastúpenie aj UKF

Do celoslovenského kola súťaže a prehliadky amatérskych filmov Cineama 2023 postúpil Mgr. Kristián Vrábel s hraným filmom Míle predo mnou. Na tvorbe filmu sa podieľali aj Mgr. Denis Ruščák, absolvent Katedry žurnalistiky a nových médií FF UKF v Nitre, Mgr. Eva Verebová, doktorandka Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Ing. Marián Mancír z Katedry žurnalistiky a nových médií FF UKF v Nitre, Bc. Šimon Šebák, absolvent Katedry hudby PF UKF v Nitre, a Martin Majtán.
FF Cinema 01w
Plagáty krajského kola Cineama 2023
„V univerzitnom prostredí sa ľahko tvorí kvalitný tím, resp. amatérsky filmový štáb, pretože na každej katedre nájdete odborníka na niečo. Kľúčovým bolo Mediálne centrum a Ing. Marián Mancír. Keď som videl, akú techniku máme k dispozícii, vedel som, že budeme schopní vytvoriť po technickej stránke slušné dielo. Hlavný herec a autor hudby sú ľudia, ktorých poznám od detstva a už sme na kadečom spolupracovali. A keď som potreboval kvalitný preklad z angličtiny, stačilo osloviť kamarátov z Katedry translatológie,“ pochvaľuje si zloženie tímu Mgr. Kristián Vrábel. Ten je zároveň aj hlavným iniciátorom celého diela: „Mal som potrebu niečo povedať, a keďže v Mediálnom centre sú ideálne podmienky na vytvorenie po technickej stránke kvalitného audiovizuálneho diela, rozhodol som sa pre krátky film. Dôvodom bolo aj to, že krátkym filmom sme sa venovali na amatérskej úrovni už počas stredoškolského štúdia“. Mgr. Kristián Vrábel zároveň dopĺňa, že k natočeniu filmu jeho tím motivoval ešte ďalší faktor: „Steven Spielberg sa raz nechal počuť, že nikdy nemusel chodiť na terapie, pretože filmy boli jeho terapiou. A keďže výsledkom jeho duševnej hygieny boli série, ako napríklad Indiana Jones či Jurský park, rozhodli sme sa, že tiež by sme mali prestať nad problémami plakať a pokúsiť sa z nich vyžmýkať niečo povznášajúce“.
FF Cinema 02w
Premietanie súťažného filmu na krajskom kole Cineama v Komárne
Film Míle predo mnou sa predstaví na celoslovenskej prehliadke 15. – 17. septembra 2023 v Bardejovských kúpeľoch. Podujatie organizujú Národné osvetové stredisko a Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove. Film získal 27. apríla 2023 ocenenie z okresného kola od Krajského osvetového strediska v Nitre. Z krajského kola, ktoré zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne 7. júna 2023, si taktiež odniesol cenu a postúpil spolu s ďalšími 117 filmami z celého Slovenska do užšieho výberu do celoštátneho kola.
FF Cinema 03w
Tvorcovia filmu Míle predo mnou s predsedom poroty krajského kola Cineama 2023 v Komárne, zľava doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. – predseda poroty, Bc. Šimon Šebák, Martin Majtán a Mgr. Kristián Vrábel
„Nikdy sme sa s našou tvorbou do žiadnych súťaží nezapájali. Je však nutné dodať, že naša tvorba počas stredoškolského štúdia zrejme ani nebola na takej úrovni, aby sme sa s filmami išli niekam chváliť, tobôž nie bojovať o ceny. Podnet, aby sme Míle predo mnou prihlásili do súťaže Cineama, prišiel od kolegov z Katedry žurnalistiky a nových médií,“ popisuje Mgr. Kristián Vrábel, čo ho viedlo prihlásiť sa do súťaže Cineama.
O tom, že jeho tím postúpil do celoslovenského kola, sa dozvedel len nedávno. Oficiálny súťažný výber Cineama 2023 uverejnilo Národné osvetové stredisko 12. júla 2023. Komisia v zložení Vladimíra Hradecká, Vladislava Plančíková, Debora Pastirčáková a Pavel Smejkal vybrala do prehliadky 73 amatérskych filmov. Súťažiť budú v štyroch kategóriách: a) animovaný film; b) hraný film; c) dokumentárny film a publicistika a d) experiment a videoklip. Film Míle predo mnou sa predstaví v III. vekovej skupine (autorov a autoriek nad 21 rokov) v kategórii hraný film.
FF Cinema 04w
Záber z filmu Míle predo mnou
Z postupu do Bardejova je celý tím prekvapený: „Na každé kolo sme šli s očakávaním, že si ideme len vypočuť spätnú väzbu od poroty, ktorá nás snáď posunie ďalej. Nepredpokladali sme, že si odnesieme ocenenia,“ popísal očakávania tvorcov filmu Mgr. Kristián Vrábel a s pokorou i úsmevom dodáva: „S rovnakými očakávaniami pôjdeme aj v septembri do Bardejova, akurát o niečo namyslenejší“.
 
Text: Mgr. Veronika Cillingová, PhD., FF – Katedra žurnalistiky a nových médií
Foto: Pavol Sedliak, záber z filmu: Mgr. Kristián Vrábel
 
Uverejnené: 1. augusta 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color