L3-banner-media

Významné publikačné výstupy v zahraničí

Vedecké štúdie Prof. PhDr. Júliusa Fujaka, PhD. (Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF) z oblasti výskumu existenciálnej semiotiky sa stali súčasťou významných, nedávno publikovaných, medzinárodných kolektívnych prác vydaných v prestížnych zahraničných vydavateľstvách.
Jednak vo Walter de Gruyter GmbH - Berlín/Boston vyšla viac než tisícstranová kniha/kompendium textov rôznych semiotikov z celého sveta Eero Tarasti (Ed.): "Transcending Signs. Essays in Existential Semiotics" (2023), ktorého súčasťou je Fujakov text "Existential semiotics and correla(c)tivity of (non-conventional) music. Personal retrospection". Zároveň v jednom z najväčších francúzskych vydavateľstiev L´ Harmattan v Paríži vyšlo veľké kolektívne štvorzväzkové knižné dielo Amir Biglari (Ed.): "Open Semiotics" (2023; 2004 strán), obsahujúce štúdie až 178 autorov z 58 krajín celého sveta, vrátane jeho textu "For an extension of existential semiotics on music", ktorý je publikovaný vo "Volume 3 – Texts, Images" (v sekcii "Semiotics and Music").
Obidve štúdie sú autorovými výstupmi v rámci jeho dlhodobého zapojenia do širokospektrálneho projektu "Musical Signification Project", ktorý vedie spomínaný Prof. Eero Tarasti.
 
Text a foto: FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
 
Uverejnené: 7. septembra 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color