L3-banner-media

Pedagogická osobnosť FPVaI 2023

Anketa Pedagogická osobnosť FPVaI 2023 prebiehala pod záštitou dekana FPVaI UKF v Nitre, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., MBA, a Študentského parlamentu.
Prostredníctvom anonymnej ankety mohli študenti dať svoj hlas obľúbenej pedagogičke alebo pedagógovi z fakulty, ktorí podľa nich stelesňujú moderného vysokoškolského učiteľa. Študenti mohli prideliť tri hlasy trom pedagogičkám alebo pedagógom, ktorí ich zaujali vďaka ich ústretovosti, prístupu k výučbe, použitiu zaujímavých metód učenia, ochoty byť nápomocný pri riešení ich problémov, alebo na základe ich záujmu podeliť sa o svoje poznatky, názory a čas.
Ankety sa zúčastnilo viac ako 252 študentov, ktorí udelili svoje hlasy viac ako sto pracovníkom fakulty, ktorí sa podieľajú na výučbe.
Víťazmi ankety Pedagogická osobnosť FPVaI pre rok 2023 sa na základe najvyššieho počtu získaných hlasov stali
  • Mgr. Janka Pecuchová, PhD. z Katedry informatiky,
  • doc. RNDr. Jana Vojteková, PhD. z Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja,
  • doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD. z Katedry matematiky.
FPVaI PO23 01w      FPVaI PO23 02w     FPVaI PO23 03w
Slávnostné odovzdávanie diplomov sa uskutočnilo 19. januára 2023 za účasti dekana FPVaI UKF v Nitre, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., MBA, a vedenia fakulty.
Anketa Pedagogická osobnosť FPVaI je v porovnaní s podobnými oceneniami pracovníčok a pracovníkov udeľovanými na UKF v Nitre jedinečná v tom, že vyjadruje často subjektívne pocity a názory študentov. Je tak vyjadrením toho, ako vnímajú každodennú prácu pedagogických pracovníčok a pracovníkov fakulty, s ktorými sa stretávajú počas svojho štúdia.
Všetkým oceneným prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.
 
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 26. januára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color