L3-banner-media

Tomáš Turzák a jeho Slovenské pastorále

Pod názvom Slovenské pastorále sa svojimi dielami v nitrianskej Synagóge predstavuje náš kolega PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., zamestnanec Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Nádherné farebné tóny jeho obrazov, zobrazujúce krajinu, architektúru a jej dominanty, sú pastvou pre oči a príjemným pohladením duše. Dýcha z nich láska k prírode a krajine, harmónia, optimizmus a radosť zo života. Návštevník v dielach objaví tatranské končiare, siluety podtatranských miest, ale aj dôverne známy Nitriansky hrad, Piaristický kostol či Dražovský kostolík. 
Vernisáž výstavy sa konala 11. januára, autora návštevníkom predstavila kurátorka PhD. Marta Hučková Kocianová. Výstava, ktorej program spríjemnilo vystúpenie žiakov hudobného odboru SZUŠ Tralaškola, v Synagóge potrvá do 21. februára 2024.
R Turzak 01w
Inšpirovaný krajom i rodinným prostredím
Tomáš Turzák sa narodil v Poprade v roku 1984, študoval na Strednej pedagogickej škole v Levoči, kde bola výtvarná výchova dôležitou súčasťou štúdia. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte UKF, konkrétne na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy, kde od roku 2002 študoval pod vedením akademických maliarov Jozefa Dobiša, Róberta Bielika, Daniela Szalaia a vysokoškolských pedagogičiek Oľgy Felixovej a Sone Hrivňákovej. Dejiny umenia absolvoval u doc. Adriany Réckej. Absolútorium na PF UKF v Nitre v odbore pedagogika – výtvarná výchova ukončil v roku 2007.
Ako vo svojom príhovore kurátorka PhDr. Marta Hučková Kocianová uviedla, Tomáš Turzák je predstaviteľom už tretej generácie výtvarníkov v ich rodine. Vyrastal v ateliéri starého otca Samuela Turzáka (nar. 1921), ktorý bol známy ako maliar Tatier, vynikal v technike špachtle, a tak bol Tomáš od malička konfrontovaný s výtvarnou tvorbou. Otec Miloslav Turzák (nar. 1956), tiež uznávaný maliar Spiša, nadobudol odborné výtvarné školenie u svojho otca Samuela, preto je zrejmé, po kom autor výstavy Tomáš Turzák získal talent a lásku k výtvarnému prejavu i rodnému kraju.
R Turzak 02w 
„Začiatky tvorby sa u mňa, asi ako u každého z nás, spájajú už s predškolským vekom. Tvorivé prostredie doma však bolo určujúce najmä neskôr, keď som bol starší. Bolo to hlavne zásluhou otca Miloslava, ktorý ma okrem svojho rodičovského vzoru zapísal aj do základnej umeleckej školy,“ prezrádza PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., motivácie k svojmu umeleckému smerovaniu. Do ZUŠ v Poprade chodil od 7 rokov, má ukončený celý prvý aj druhý stupeň výtvarnej výchovy.
Veľmi ho ovplyvnil aj jeho starý otec, na ktorého má krásne spomienky. Pripomenul si okamih, keď jeho starý otec Samuel maľoval a on vedľa neho tiež, asi ako päťročný.
„Nevedel som namaľovať motív tak, aby som bol spokojný. Vtedy starý otec nechal rozmaľované plátno a viedol mi moju ruku. Spolu sme výkres dokončili – bol to obrázok vytvorený štetcom a tušom. Zapôsobilo na mňa, ako sa dajú riedením tušu vodou vytvárať rôzne stupne sivej. Striedaním čiernej a bielej tak napokon vznikol pôsobivý obrázok,“ zaspomínal si náš kolega na svoje rané dielko, ktoré má dodnes stále odložené.
R Turzak 03w 
Ako kurátor v súťaži Komenský a my
Takých obrázkov má však viac, ako vraví, no jeden je kľúčový – obrázok, ktorý povzbudil jeho motiváciu a vytrvalosť k výtvarnej tvorbe. Vznikol ešte začiatkom 90. rokov – na výtvarnej výchove na prvom stupni základnej školy, kedy žiaci maľovali na známu tému Najkrajší zážitok z prázdnin.
„Môj výkres sa pani učiteľke pozdával natoľko, že ho zaslala do detskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Tatranská galéria v Poprade. O krátky čas nato som vyhral prvé miesto v mojej kategórii. Zážitok odovzdávania ceny a možnosť vidieť môj obrázok na výstave v galérii ma presvedčili o tom, že to má význam. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa už 15 rokov podieľam ako kurátor výtvarnej časti na organizácii literárnej a výtvarnej súťaže pre deti a mládež s názvom Komenský a my,“ spomenul Tomáš Turzák podujatie, ktoré organizujú na Katedre pedagogiky PF UKF  v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. V roku 2023 sa uskutočnil už 20. ročník tejto súťaže, ktorá od svojich začiatkov podporila veľké množstvo budúcich „nádejných“ výtvarníkov.
V začiatkoch svojej maliarskej dráhy Tomáš Turzák hlavne veľa kreslil, často siahol aj po technike suchého pastelu. Stovky pokreslených výkresov mu dotvárali a „čistili“ rukopis. „Počas študentských rokov som využíval najmä klasickú olejomaľbu štetcom na plátno. Postupne som objavil akryl, špachtľu a modelovacie pasty. Táto technika mi umožňuje dekoratívne harmonizovať plochy a maľovať expresívne,“ vraví umelec.
R Turzak 04w 
Štúdium a práca na UKF
Jeho záľuba a maliarske nadšenie, podporované poctivým štúdiom na ZUŠ, napokon predurčilo aj výber aprobácie na Strednej pedagogickej škole v Levoči, kde študoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii výtvarná výchova a pedagogika. „Na UKF v Nitre som sa potom mohol systematicky vzdelávať a zlepšovať vo vybranom smere štúdia pod gesciou rešpektovaných pedagógov na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy a na Katedre pedagogiky.“
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., pôsobí na našej univerzite od roku 2010, na Katedre pedagogiky dnes vyučuje predmety pedagogická diagnostika, pedagogika rodiny, všeobecná pedagogika a výtvarné činnosti v záujmovom vzdelávaní.  V rámci svojej maliarskej tvorby, ktorej sa venuje vo voľnom čase, tvorí diela inšpirované krásou jeho rodného Spiša, Podtatranskej krajiny, samotných Vysokých Tatier, ale aj nášho regiónu, ktorý je jeho druhým domovom už vyše 20 rokov. Tu žije, pedagogicky a tvorivo pôsobí s veľkou podporou manželky, syna Matúška a dcérky Alžbetky   v obci Branč, kde má aj svoj ateliér.
„Začínal som motívom voľnej prírody, potom obrazmi Tatier a Spiša. V posledných rokoch čoraz častejšie maľujem pestrejšiu krajinu z rôznych kútov Slovenska, tiež Nitru a okolie. Výrazná expresívnosť diel je podčiarknutá použitím silných a hrubých tvarov tvorených modelovacími pastami,“ uviedol maliar. 
R Turzak 05w 
Od pastelov k akrylu
Podľa slov PhDr. Marty Hučkovej Kocianovej sú Slovenské pastorále Tomáša Turzáka spojnicou a súčasne apoteózou rodnej krajiny Slovenska. Snúbi sa v nej rozmanitosť prírodných krás s dávnovekou históriou zeme Slovanov. Slovenské pastorále, ale i Nitrianske pastorále sa pre autora stali prienikom k monumentalizácii dvoch pre neho výnimočných lokalít – Tatranského a Nitrianskeho regiónu. V prvom z nich sa narodil, prežil detstvo, čas mladosti a študijné roky a druhý, Nitriansky mu tiež poskytol ambície v prehlbovaní a rozširovaní intelektuálnych vedomostí na pôde UKF v Nitre.
„Tomáš Turzák maľuje vždy s plným nasadením vtedy, keď môže dávať zo seba všetko, čo momentálne cíti a vidí, čo ho inšpiruje k umeleckej výpovedi. Prvý impulz býva inšpirujúci. Proces prípravy, hľadanie najadekvátnejších spôsobov vyjadrenia myšlienok, čas, v ktorom sa téma zvnútorňuje, sú pre neho rovnakým pôžitkom i trýzňou ako samo maľovanie,“ hovorí o autorovi kurátorka.
R Turzak 06w 
„Priestor je v jeho tvorbe neohraničiteľná a nekonečná veličina. Farbu ako výrazový prostriedok uznáva v nie v jej hladkom, plošnom rozvrhu, ale v štrukturálnom rozložení a tým pôsobí trojdimenzionálne. Ako mi pri našom rozhovore o tvorivých začiatkoch v jeho ateliéri v Branči prezradil, od menších pastelov sa postupne prepracoval k technike olejomaľby a neskôr úplne zakotvil v akryle. Využíva výlučne špachtľu s akrylom a modelovacie pasty, ktoré ukladá na plátno. Plochy farebne a tvarovo rád harmonizuje a štylizuje. Snaží sa do plátien vkladať úctu k rodnej krajine, prírode a kultúrnemu dedičstvu. Zjednodušeným tvaroslovím diel zvýrazňuje osobný prežitok situácií, miest a tvarov.“
Tomáš Turzák doposiaľ absolvoval 24 autorských a kolektívnych výstav svojej tvorby na Slovensku i v zahraničí – v Česku, Chorvátsku a Poľsku. V rokoch 2014, 2016 a 2018 absolvoval študijné pobyty na pôde univerzít v Rakúsku, Portugalsku a Litve. Jeho doteraz najvýznamnejšia autorská výstava bola zorganizovaná v roku 2022 v Slovenskom inštitúte vo Varšave.
 
Spracovala: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., PhDr. Róbert Rácz
 
Uverejnené: 26. januára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color