L3-banner-media

Ulijanky súčasťou oceneného projektu

Medzi nominovanými za hudbu je aj Ján Kružliak ml., a to za autorstvo hudobného konceptu, aranžmán a spoludramaturgiu koncertného programu Obrázky zo Slovenska, ktorého nedielnou súčasťou bola od nitrianskeho uvedenia na Etnologických dňoch 2023 (podujatie Oddelenia etnológie ÚMKTKE, FF UKF v Nitre) aj v rámci koncertného programu Grand Prix Svetozára Stračinu (Slovenský rozhlas) Ženská spevácka skupina Ulijanky.
FF NTB 01w
Tvoria ju súčasné aj bývalé študentky Oddelenia etnológe ÚMKTKE FF UKF v Nitre pod vedením doc. PhDr. M. Jágerovej, PhD. Veľmi nás teší nominácia skvelého hudobného projektu aj J. Kružliaka ml. ako významného slovenského umelca a strojcu celej myšlienky. Projekt poukazuje na presahy a kontrasty medzi klasickou a tradičnou ľudovou hudbou prostredníctvom diel významných hudobných skladateľov – Eugena Suchoňa, Ilja Zeljenku, Alexandra Moyzesa, Bélu Bartóka, Leoša Janáčka, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirovali ľudovou piesňou.
FF NTB 02w
Ďakujeme nielen Ulijankám za vzornú reprezentáciu nášho oddelenia, ale aj celej univerzity, taktiež doc. M. Jágerovej za systematickú prácu so skupinou a jej vedenie. Laureáti 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie budú vyhlásení na slávnostnom galavečere 1. februára 2024 v Slovenskej národnej galérii. Účasť Ulijaniek na tomto projekte bola jedinečným zážitkom a skúsenosťou, ktorá im otvorila možnosti koncertovať na viacerých podujatiach na Slovensku.
Viac informácií k nomináciám nájdete TU.
 
Text: doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie  
Foto: Alexandra Bachledová, Miloš Štefanka, Uljanky
 
Uverejnené: 2. februára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color