L3-banner-media

Ateliér 518 je o pomoci aj vzájomnej inšpirácii

Pod názvom Ateliér 518 sa v Starom divadle Karola Spišáka (SDKS) v Nitre prezentujú študenti 1. ročníka denného magisterského štúdia odboru výtvarná edukácia na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy (KVTV) PF UKF. V priestoroch Galérie Foyer SDKS si môžete pozrieť práce študentov Markéty Foltánovej, Martiny Kukučkovej, Matúša Jurčíka, Petry Urbanovej, Kristíny Kriškovej, Virág Csillagovej, Kristíny Marmoľovej, Lenky Richvalskej a Henriety Ďurovovej. Výstava vznikla pod odborným vedením pedagóga Mgr. Ľubomíra Zabadala, PhD., pedagóga KVTV PF, ktorý je spolu s PhDr. Martou Hučkovou Kocianovou kurátorom výstavy.
Vznikli netradičnou formou
Počas vernisáže výstavy 1. februára Galéria Foyer praskala vo švíkoch. Vystavené práce si prišli pozrieť početní návštevníci z našej univerzity, ale i z radov verejnosti. Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., ich privítal, zároveň im predstavil mladých tvorcov a ich diela, priblížil tiež okolnosti a motivácie, počas ktorých práce vznikali.
Podľa slov Mgr. Ľubomíra Zabadala, PhD., je Ateliér 518 vlastne priestor s číslom konkrétnej miestnosti v budove Katedry výtvarnej tvorby a výchovy na Pedagogickej fakulte UKF. Je to také neformálne miesto, kde sa študenti stretávajú počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase, kde spolu tvoria, rozprávajú sa, vymieňajú si svoje skúsenosti, inšpirujú sa.
„Všetky grafiky vznikli v tomto priestore z iniciatívy študentov učiteľstva výtvarnej edukácie. Práce tu vystavujú len tí študenti, ktorí sú súčasťou tohto projektu. Výstava bol ich nápad, ja som to len trochu korigoval,“ povedal nám Mgr. Zabadal k výstave, ktorú tvoria najmä veľkoplošné a maloformátové linoryty.
„Tieto diela vznikali netradičnou formou. Pôvodne to boli fotografie alebo grafické náčrty, ktoré sa pomocou xeroxovej techniky zväčšovali do veľkých formátov a tým došlo k nejakej transformácii. Čiže je to taký netradičný linoryt.“
PF Atelier518 03w
Pohľad na našu školu zvonka a zvnútra
Téma k tvorbe prác bola veľmi široká, dalo by sa povedať, že architektúra a jej detaily. Spoločná myšlienka, ktorú diela prezentujú, by sa dala definovať ako 'pohľad na našu školu zvonka a zvnútra'.
„Inšpiráciou k tvorbe bol hlavne samotný priestor a architektonické motívy, pretože máme zaujímavú budovu školy. Návštevník môže vo vystavených prácach objaviť detaily z objektov školy ako okná, schodiská, či predmety, s ktorými študenti pracujú a podobne.“
Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., zhodnotil vystavené diela ako zaujímavé a cenné hlavne preto, že vznikali kolektívne a z iniciatívy študentov. Výstava nie je výsledkom konkrétneho zadania v rámci vyučovania, je to projekt navyše.
PF Atelier518 02w
„Dnes je veľká cennosť, keď si študenti naozaj pomáhajú, nielen technicky, ale aj ľudsky a myslím si, že na tých grafikách je to vidieť,“ skonštatoval kurátor s tým, že v prácach badať aj vzájomné inšpirácie. „Študenti často svoje návrhy medzi sebou konzultovali, dokonca si občas aj pomáhali pri realizácii, napríklad pri tlači veľkoplošných grafík, keďže sa to niekedy ťažko robí jednému človeku.“
Výstava našich študentov v Starom divadle Karola Spišáka potrvá do 27. februára 2024. Diela sú vo výstavnom priestore Galérie Foyer inštalované nezávisle, no zároveň majú ambíciu kooperovať a návštevníkovi poskytnúť komplexný zážitok industriálneho charakteru.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 6. februára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color