L3-banner-media

Klub začínajúcich učiteľov

Regionálne centrum podpory učiteľov Nitra a Zlaté Moravce funguje pod mestom Nitra a zamestnáva 13 mentorov, ktorí aktívne pomáhajú učiteľom na školách. Zároveň je aj partnerskou inštitúciou UKF v Nitre, pretože majú spoločného menovateľa vo svojej náplni, a tým sú učitelia.
PF KU 01w
Na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa v tejto spolupráci zorganizovalo dňa 6. februára 2024 prvé stretnutie Klubu začínajúcich učiteľov. Podujatie otvorila pani prorektorka prof. PaedDr. Janka Duchovičová, PhD., ktorá hovorila o snahe zlepšovať prípravu budúcich učiteľov pre prax a vyzdvihla nevyhnutnosť komunikácie hlavne s čerstvými absolventami učiteľstva.
PF KU 02w
Cieľom stretnutia bolo identifikovať potreby začínajúcich učiteľov, či už v triede, v zborovni alebo  v komunikácii s rodičmi, porozprávať sa o reforme, zdieľať svoje skúsenosti a zosieťovať sa navzájom.
Ďalšie stretnutie bude o konkrétnej pomoci v oblastiach, ktoré pomenovali zúčastnení učitelia a veríme, že sa nasledujúce stretnutia počet účastníkov ešte zvýši.
 
Text: doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD., PF – Katedra anglického jazyka a kultúry
Foto: RCPU Nitra a ZM
 
Uverejnené: 9. februára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color