L3-banner-media

Stánok na Alma Mater v Trnave mala aj UKF

V priebehu februára až apríla 2024 sa vo všetkých krajských mestách uskutočnia mini veľtrhy Alma Mater 2024 – miesto, kde nájdeš svoju univerzitu, ktoré sú orientované na stredoškolákov so zameraním na propagáciu štúdia na slovenských vysokých školách. Ich iniciátorom a organizátorom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré eviduje dlhodobý záujem predstaviteľov slovenských vysokých škôl a univerzít o možnosť propagácie štúdia pre študentov stredných škôl.
Zároveň prostredníctvom mini veľtrhov rezort školstva účastníkom prezentuje štipendijnú schému „Študuj doma, Slovensko ťa odmení“. Spoločným cieľom ministerstva i vysokých škôl je tak motivovať stredoškolákov k štúdiu na Slovensku s tým, aby mladé talenty zostávali doma a neodchádzali za štúdiom do zahraničia.
 R Trnava24 veltrh 01w
Prvý zo šnúry ôsmich mini veľtrhov sa konal 29. februára v Holiday Inn v Trnave, nechýbala na ňom ani Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Päť zástupcov našej univerzity a fakúlt záujemcom prezentovalo našu školu, jej ponuku štúdia i študentský život.
Ako nám povedala Mgr. Mária Ivančíková z R – Oddelenia vzdelávania, tento prvý veľtrh hodnotí veľmi pozitívne, pochválila výbornú organizáciu aj reprezentatívne priestory miesta realizácie podujatia. Na bezpečnosť všetkých dohliadala SBS.
„Študenti sa v stánku UKF zaujímali o mnohé študijné programy, napríklad o informatiku, biológiu, pedagogiku, anglický jazyk, psychológiu či ošetrovateľstvo. Viacerí chceli vedieť, čo ktorá naša fakulta ponúka, pretože ešte presne nevedeli, čo by chceli študovať,“ hovorí Mgr. Mária Ivančíková s tým, že uchádzačov o štúdium oslovili aj naše informačné materiály. Veľmi ocenili najmä brožúry Študuj na UKF v Nitre, v ktorých nájdu v kocke všetko potrebné o našej univerzite. 
R Trnava24 veltrh 02w
„Na veľtrhu bolo veľa tretiakov, budúcich maturantov, ale nechýbali ani druháci. Študenti prichádzali postupne ako celé triedy spolu s triednymi učiteľmi, medzi ktorými bolo aj zopár absolventov UKF. Tí si pri našom stánku zaspomínali na krásne študentské časy strávené v Nitre.“
UKF v Nitre sa bude prezentovať aj na ďalších siedmich krajských mini veľtrhoch Alma Mater – náš stánok záujemcovia nájdu 19. marca 2024 v Trenčíne (Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda), 22. marca v Banskej Bystrici (Hotel Dixon), 26. marca v Nitre (výstavisko Agrokomplex), 5. apríla v Žiline (Dom odborov), 16. apríla v Prešove (Hotelová akadémia), 18. apríla v Košiciach (Kunsthalle) a 24. apríla v Bratislave (Refinery Gallery).
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: archív Mgr. Márie Ivančíkovej, R – Oddelenie vzdelávania, a Mgr. Anny Sleziakovej, PF – doktorandka
 
Uverejnené: 4. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color