L3-banner-media

Študentka FF na prestížnom oceňovaní

Vo Francúzsku sa každoročne udeľuje prestížne literárne ocenenie Prix Goncourt, ktoré sa v posledných rokoch rozšírilo aj do viacerých krajín sveta pod názvom Choix Goncourt. Francúzsky inštitút na Slovensku a štyri katedry romanistiky filozofických fakúlt štyroch slovenských univerzít sa tento rok po prvý raz zapojili do tejto literárnej súťaže Goncourtovej akadémie a vďaka študentke Alžbete Záhorákovej a romanistke Mgr. Paula Píšovej, PhD., sa medzi ne radí aj Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre.
FF Prix FR 01 
Podujatie prebiehalo od novembra do marca, pričom vyvrcholilo 13. marca 2024 záverečnou verejnou debatou zvolených porotcov z radov študentov zapojených katedier a zvolením finálneho víťaza. Celé slávnostné ukončenie projektu prebehlo za prítomnosti pani Paule Constant z Académie Goncourt, ktorá je taktiež významnou spisovateľkou a laureátkou Prix Goncourt z roku 1994 a 1998.
Finálnej debate a hlasovaniu však predchádzalo množstvo tvrdej práce v podobe načítania štyroch finálnych kníh (Gaspard Koenig: Humus; Éric Reinhardt: Sarah, Susanne et l’écrivain; Jean-Baptiste Andrea: Veiller sur elle; Neige Sinno: Triste tigre), početné interné debaty, interpretácie a analýzy diela na pôde našej univerzity, taktiež spoločné debaty so študentmi a vyučujúcimi z Univerzity Mateja Bela a pod. O to viac si ceníme, že sa študentka francúzskeho jazyka Alžbeta Záhoráková odhodlala zapojiť do tejto aktivity už v prvom ročníku svojho vysokoškolského štúdia, čo z nej urobilo akademicky najmladšiu členku tohtoročnej poroty.
FF Prix FR 02 
Ďakujeme jej za reprezentáciu katedry, fakulty a celej univerzity na vysokej úrovni a na záver gratulujeme autorke Neige Sinno k získaniu prvej ceny Choix Goncourt de Slovaquie.
Link na oficiálny článok Goncourtovej akadémie, kde si o tomto podujatí aj literárnej cene viete prečítať viac vo francúzštine.
 
Texte a foto: Mgr. Paula Píšová, PhD., FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Perex foto: https://www.academiegoncourt.com/le-choix-de-la-slovaquie
 
Uverejnené: 21. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color