L3-banner-media

Študenti z Kazachstanu predstavili svoje tradície

Podujatie Osláv a ochutnaj Kazachstan, ktoré sa konalo 20. marca 2024, prilákalo do vnútorných a vonkajších priestorov H-bloku Študentského domova Zobor množstvo návštevníkov. Akcia prezentovala kultúru a tradície sviatku Nauryz obyvateľov Strednej Ázie. Atraktívnosť podujatia mala v areáli ŠD pôvodne podporiť aj tradičná jurta, ale nakoniec sa z nápadu upustilo vzhľadom na jej rozmery (viac než 8 m) a komplikované postavenie, ktoré si vyžadovalo prácu asi 15 ľudí.
Podujatie spoločne pripravili Študentský parlament (ŠP) UKF a študenti z Kazachstanu, ktorí na UKF v Nitre študujú. V akademickom roku 2023/2024 je na našej univerzite zapísaných 61 študentov so štátnou príslušnosťou v Kazašskej republike – 11 ich je na FPVaI, 1 študentka na FSVaZ, 48 na FF a 1 študent na PF. Študujú u nás ekologické a environmentálne vedy, matematiku, informatiku, biológiu, sociálnu prácu, filológiu, filozofiu, učiteľstvo a pedagogické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá, vedy o umení a kultúre, historické vedy aj politické vedy.
K organizácii akcie predsedníčku ŠP UKF Mgr. Luciu Spodniakovú oslovil Mgr. Pavol Vakoš z Oddelenia medzinárodných vzťahov. Zoznámil ju s dvomi študentkami, ktoré by chceli takéto tematicky zamerané podujatie usporiadať. Predsedníčke sa návrh veľmi zapáčil, a tak im v mene ŠP UKF prisľúbila pomoc pri organizácii aj propagácii. Za ŠP mala komunikáciu a koordináciu podujatia na starosti Bc. Klára Ďurišová z FSVaZ, organizáciu zo strany kazašských študentiek mali na starosti Zhansaya Batyrbay, Arailym Koygeldina a Sabina Sagyndíková.
Priblížili aj predsvadobnú tradíciu
Nauryz je sviatok jarného dňa rovnodennosti, no jar sa oslavuje počas celého mesiaca. Počas marca sa koná niekoľko rôznych osláv. Nauryz oslavuje začiatok začiatkov, znovuzrodenie prírody a víťazstvo dobra nad tmou a zlom. Počas tohto dňa sa ľudia navštevujú, odpúšťajú si a jedia tradičný „Nauryz kozhe“ a rôzne iné jedlá. Pri návšteve sa objímajú a prajú si všetko dobré.Za dávnych čias si ľudia pred Nauryzom na počesť tohto sviatku dávali do poriadku svoje domácnosti, sadili stromy a kvety. Verilo sa, že ak Nauryz vstúpi do čistého domu dobrého pána, choroby, neúspechy a nešťastie ho obídu a veľkorysá oslava tohto sviatku prinesie do domu hojnosť a úspech na celý rok.
R Kazachstan240322 04w
Počas podujatia v priestoroch ŠD Zobor prebiehali prezentácie, počas ktorých študenti z Kazachstanu oboznámili návštevníkov s kultúrou svojej krajiny aj s priebehom tohto sviatku. V prezentácii hovorili aj o predsvadobnej tradícii, tzv. hre s názvom Kyz kuu. Mladý muž na koni čaká na štartovacej čiare, mladá žena, tiež na koni, začína cválať z danej vzdialenosti za mládencom. Obaja utekajú k cieľovej čiare o kúsok ďalej. Ak sa mužovi podarí dobehnúť ženu skôr, ako dorazia do cieľa, môže sa k nej natiahnuť a ukradnúť si bozk, ktorý predstavuje víťazstvo, zisk ruky aj srdca nevesty. Ak však mladík dievčinu nedobehne do cieľa, ona sa otočí a prenasleduje ho späť na štartovaciu čiaru. Ak je v jeho dosahu, môže ho poraziť bičom, čo pre ňu znamená víťazstvo a pre mládenca hanbu a pár rán bičom.
R Kazachstan240322 05w
Hádzali tradičné kazašské cukríky
Na podujatí, samozrejme, nechýbala prezentácia tradičných kazašských jedál, hudby a hudobných nástrojov, napríklad tradičnej dombry, a tiež ich tradičného tanca, ktorý sa nazýva Gakku. Je to vlastne ľúbostná pieseň, venovaná dievčaťu. Čo bolo veľmi pekné a pre účastníkov prekvapivé, tesne pred koncom tohto tanca študentky návštevníkom podujatia hádzali tradičné kazašské cukríky, čo inak nie je súčasťou tohto tanca. Študentky pripravili aj workshop, počas ktorého učili ostatných študentov a návštevníkov tancovať ich tradičný tanec.
R Kazachstan240322 06w
Študenti z Kazachstanu návštevníkom navarili a ponúkli ich tradičné jedlá, napríklad Nauryz Kozhe, baursak, chak-chak, samsa a mnohé malé pochutiny. Keďže Nauryz Kozhe sa originálne pripravuje z konského mäsa, bola potrebná zmena suroviny, aby ho bolo možné pripraviť aj na Slovensku.
ŠP UKF v spolupráci so zahraničnými študentmi našej školy – v tomto prípade kazašskými – takéto podujatie organizoval po prvýkrát. Tešilo sa veľkému záujmu účastníkov z radov študentov aj členov ŠP UKF, navštívili ho okrem iných veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku a Mgr. Pavol Vakoš z Oddelenia medzinárodných vzťahov UKF.
 
Text: Členovia a členky ŠP UKF, študenti a študentky z Kazachstanu študujúci na UKF
Foto: Natália Tarabová, FSVaZ
 
Uverejnené: 22. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color