L3-banner-media

Alma mater motivuje k štúdiu na Slovensku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je účastníkom série všetkých ôsmich mini veľtrhov zameraných na stredoškolákov a propagáciu štúdia na slovenských vysokých školách, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Mini veľtrhy Alma Mater 2024 – miesto, kde nájdeš svoju univerzitu – sa konajú od februára do apríla 2024 vo všetkých krajských mestách.
R BB veltrh 01w1 
Naša univerzita sa zatiaľ zúčastnila mini veľtrhov v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici, 26. marca  bude so svojím stánkom na výstavisku Agrokomplex v Nitre, 5. apríla nebude chýbať na mini veľtrhu v Dome odborov v Žiline, zúčastní sa aj podujatí 16. apríla v Hotelovej akadémii v Prešove, 18. apríla v Kunsthalle v Košiciach a 24. apríla v Refinery Gallery v Bratislave. „Na mini veľtrhu v Banskej Bystrici, ktorý sa konal  22. marca v Hoteli Dixon, prevažnú väčšinu návštevníkov tvorili študenti 2. a 3. ročníka stredných škôl. Zaujímali sa o rôzne študijné smery a programy, veľmi často hlavne o psychológiu, biológiu, marketingovú komunikáciu a reklamu, fyziku, chémiu či slovenský jazyk,“ hovorí Mgr. Mária Ivančíková z R – Oddelenia vzdelávania UKF v Nitre. „Mini veľtrh v Banskej Bystrici navštívil aj štátny tajomník rezortu školstva Mgr. Róbert Zsembera, ktorý sa zastavil pri stánkoch jednotlivých vystavovateľov. V našom stánku sa okrem iného informoval aj o tom, o ktoré študijné odbory sa študenti najviac zaujímali.“
R BB veltrh 02w2 
Cieľom ministerstva školstva je prostredníctvom mini veľtrhov Alma mater nielen prezentovať kvalitnú ponuku slovenských vysokých škôl ale zároveň aj štipendijnú schému „Študuj doma, Slovensko ťa odmení“. Spoločným cieľom ministerstva a vysokých škôl je tak motivovať stredoškolákov k štúdiu na Slovensku.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: archív Mgr. Márie Ivančíkovej, R – Oddelenie vzdelávania
 
Uverejnené: 25. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color