L3-banner-media

Workshop o etike

V rámci prípravy na odbornú prax vo firemnom prostredí absolvovali 18. marca 2024 študenti magisterského študijného programu Anglický jazyk pre odbornú komunikáciu prednášku spojenú s workshopom venovanú otázkam etiky a compliance vo firemnom prostredí. Pozvaným prednášateľom bol pán Martin Podkonický, vedúci oddelenia Práva a compliance v Jaguar Land Rover Slovakias. r. o.
FF Landy 01w
Úvodná prednáška poskytla teoretický rámec pre následnú diskusiu o tom, čo je etické vo firemnom prostredí, akú rolu hrá compliance v slovenskom podnikateľskom prostredí, osvetlili sa otázky klientelizmu, rodinkárstva, prípravu etického kódexu vo firme, pojem „whistle-blower“ a mnohé ďalšie javy, s ktorými sa vo firemnom prostredí naši absolventi môžu v súčasnosti stretnúť.
FF Landy 02w
V rámci praktickej časti vytvorili študenti pracovné skupiny, v ktorých riešili jednotlivé prípadové štúdie, pričom preukázali výborné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, schopnosť tímovej práce, analytického a tvorivého myslenia. Prezentácia výsledných rozhodnutí a rôznych pohľadov na možné riešenie problémových situácií otvorili zaujímavú a podnetnú diskusiu. Prednáška a workshop v anglickom jazyku, vedené erudovaným predstaviteľom významného výrobného závodu v našom regióne, umožnili študentom nahliadnuť do reálneho firemného prostredia a poukázali na prepojenie ich štúdia s reálnou praxou. Študenti tak získali nielen ďalšiu motiváciu pre úspešné štúdium, ale aj podnety pre potenciálne zaradenie do pracovného procesu.
 
Text a foto: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.,  FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
 
Uverejnené: 27. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color