L3-banner-media

Výstava prác študentov U3V

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o umenie fotografie, je určená výstava prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika. Zhliadnuť ju môžete v Galérii Univerzum, ktorá sa nachádza v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na Dražovskej ceste. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v pondelok 27. apríla 2015 a úvodným slovom ju otvorila dekanka Pedagogickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Výstavu tvorí približne 150 prác od 22 vystavovateľov – študentov Univerzity tretieho veku. Väčšina z nich (študenti 2., 3. ročníka a nadstavby) pracovala pod vedením  Mgr. Miroslava Šeba, PhD., ktorý je zároveň kurátorom výstavy. Študentov prvého ročníka počas ich štúdia viedol lektor digitálnej fotky Jozef Peniak. Odbornou garantkou výstavy je doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc.

Výstava prác študentov je prístupná ešte do 2.5.2015 denne od 8:00 do 17:00.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo