L3-banner-media

Vedecká kaviareň

19. marca sa vo Vedeckej kaviarni účastníci mali možnosť dozvedieť o príbehu, ako láska k horám formovala odbornú cestu jednej z našich doktorandiek. Prostredníctvom fotografií, vlastných skúseností a zážitkov, sme mali jedinečnú príležitosť nahliadnuť do sveta horskej ekológie a objaviť tajomstvá vysokohorských jazier. 
FPVaI VK 05 01w
V diskusii nás sprevádzala Mgr. Kristína Hrivnáková, ktorá sa svojím entuziazmom pre vysokohorskú ekológiu ponorila do štúdia rôznych aspektov jazerných ekosystémov. Získali sme tak nielen informácie o ich kráse, ale aj o ich dôležitosti ako indikátorov klimatickej zmeny.
FPVaI VK 05 02w
Poďakovanie patrí organizačnému tímu Vedeckej kaviarne a vedeniu fakulty FPVaI UKF v Nitre.
Táto aktivita je súčasťou projektu „Vedecká kaviareň“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou programu Európsky zbor solidarity (2023-2-SK02-ESC30-SOL-000168041).
 
Text: Ing. Mgr. Marek Moravčík, FPVaI – Katedra ekológie a environmentalistiky
Foto: PaedDr. Lukáš Wittlinger, FPVaI – Katedra ekológie a environmentalistiky
 
Uverejnené: 27. marec 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color