L3-banner-media

Vplyv gréckej a ukrajinskej situácie na EÚ

Dňa 4. mája 2015 o 9:15 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (miestnosť: A – 12, Kraskova 1, Nitra) uskutoční prednáška poslanca Európskeho parlamentu Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD. Témou výberovej prednášky bude Vplyv gréckej a ukrajinskej situácie na EÚ. Organizátorom podujatia je Oddelenie práva Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre.
Ivan Štefanec bol v máji 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu so ziskom 19 439 preferenčných hlasov. V rámci vedeckej práce sa zaoberal  multikriteriálnou optimalizáciou. V posledných rokoch pravidelne prednáša v oblasti strategického riadenia, medzinárodného podnikania a zavedenia eura na medzinárodných konferenciách a slovenských i zahraničných univerzitách.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo