L3-banner-media

Ulijanky v unikátnom projekte

Spevácka skupina Ulijanky, zložená zo súčasných a bývalých študentiek odboru etnológia FF UKF v Nitre, ktorá pôsobí pod vedením doc. PhDr. M. Jágerovej, PhD., na oddelení etnológie ÚMKTKE FF UKF, sa intenzívne pripravuje na sériu koncertných podujatí. Prvé absolvovala v závere júna a ďalšie absolvuje počas leta a na jeseň. Ide o unikátny projekt Obrázky zo Slovenska, ktorého autorom je Ján Kružliak ml., a pozostáva z prepojenia autentickej štýlovej interpretácie ľudových piesní a hudby s dielami autorov klasickej hudby ako E. Suchoň, A. Moyzes, I. Zeljenka či B. Bartók.
UlijankyLeto2024
Súčasťou projektu je okrem Ulijaniek sláčikové kvarteto SPECTRUM QUARTET, rozšírené na niektorých koncertoch na orchester, taktiež ľudová hudba absolventa nitrianskej etnológie Michala Nogu – NOGA BAND. V rámci týchto koncertných podujatí sa ULIJANKY zúčastnia najvýznamnejších folklórnych a hudobných festivalov, či už Horehronských folklórnych slávností v Heľpe, Folklórneho festivalu vo Východnej, hudobného festivalu POHODA v Trenčíne, WORL MUSIC FESTIVALU v Bratislave, festivalu Haravara v Banskej Bystrici a i.
 
Text: doc. PhDr. Marta Jágerová, PhD., FF – Oddelenie etnológie, Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Foto: Michal Veselský, FB Ulijanky
 
Uverejnené: 1 júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color