L3-banner-media

Skok do prázdnin

V priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa počas dvoch dní deti stali vedcami v oblastiach fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ekológie.
Podujatie denne absolvovalo približne 550 malých školákov. Odborníci z rôznych katedier fakulty pripravili pre deti zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, prispôsobené veku detí. Hlavným cieľom bolo zaujať deti a umožniť im objavovať čaro prírodných vied. Všetky aktivity boli navrhnuté tak, aby deti a žiaci neboli iba pasívnymi prijímateľmi poznatkov, ale aktívne sa zapájali. Pedagógovia sa snažili podporiť aktívnu účasť detí a umožniť im získavať nové vedomosti, zručnosti a návyky prostredníctvom vlastnej činnosti.
FPVaI skok24 01w 
Počas podujatia si deti mohli vyskúšať rôzne aktivity. Napríklad v rámci Malého botanika sa zoznámili s rôznymi rastlinami, vrátane veselých farebných listov a kvetov sedmokrásky. V aktivite Buď ovládač si zahrali hru, ktorú ovládali pohybom vlastného tela, čo bolo pre mnohých veľkým zážitkom. Ďalšou zaujímavou aktivitou bola Kocky a zase len kocky, kde si deti mohli stavať rôzne stavby z kociek, pričom niektoré boli zakódované, čo podporovalo ich logické myslenie a kreativitu. V rámci Rekordov zvierat deti spoznávali hlasy rôznych živočíchov a snažili sa ich prekričať, čím sa učili o ich vlastnostiach a schopnostiach. Ekologická téma bola pokrytá aktivitou EKO – bludšťak, kde deti triedili odpad do správnych kontajnerov a učili sa o dôležitosti recyklácie. V programe Slovensko známe-neznáme deti spoznávali rôzne zaujímavosti našej krajiny, čo im pomohlo lepšie pochopiť geografiu a kultúru Slovenska.
FPVaI skok24 02w 
Fyzikálne aktivity zahŕňali napríklad Fyzikálne vodohranie, kde deti skúmali vlastnosti vody a zisťovali, čo vo vode pláva. V aktivite Vzdušné experimentovanie deti skúmali vlastnosti vzduchu a vyskúšali si experiment s poslušnou loptičkou, ktorá nechce spadnúť na zem.
Zaujímavou aktivitou bolo aj Na vlastné oči, kde si deti mohli vyskúšať experimenty so zrkadlami a šošovkami, a tak sa presvedčiť, či môžu veriť vlastným očiam.
FPVaI skok24 03w 
Jednou z najpopulárnejších aktivít bola Bublinová párty, kde deti pomáhali vetru vytvárať čo najväčšie bubliny, čo bolo zdrojom veľkej radosti a zábavy. Taktiež medzi populárne patrila aj aktivita so suchým ľadom, kde to väčšinou vyzeralo ako kúzlenie. Samozrejme mali sme aj nové aktivity – napríklad si deti mohli vyskúšať Inú fotku, kde sa pomocou termokamery pozreli na seba a rôzne predmety z inej perspektívy.
Podujatie Vedecký skok do prázdnin bolo pre deti nielen vzdelávacím, ale aj zábavným zážitkom, ktorý im umožnil aktívne sa zapojiť do objavovania sveta prírodných vied a získať nové vedomosti a zručnosti hravou formou. Podujatia sa zúčastnili nielen deti z Nitry, ale aj Ivanky pri Nitre, Nových zámkov a Trenčína.
 
Text: doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., FPVaI – Katedra fyziky
Foto: Mgr. Martin Cápay, PhD. FPVaI – Katedra informatiky   
 
Uverejnené: 1. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color