L3-banner-media

Pedagóg našej univerzity úspešný v CyberGame

Tretí ročník národnej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame, ktorej cieľom je hľadanie talentov, bol veľmi úspešný. Registrovalo sa v ňom 2 307 účastníkov z 56 krajín a plný počet bodov dosiahlo až 7 hráčov, kým v 1. ročníku len samotný víťaz. V roku 2024 sa CyberGame „hrala“ na slovenskej aj anglickej platforme. Oceňovanie sa uskutočnilo 25. júna 2024. Víťazom 3. ročníka CG sa stal Vojtech Bardiovský, ktorý je programátorom, ale jeho práca nesúvisí s kybernetickou bezpečnosťou.
V súťaži uspel po druhý raz
Jedným z ocenených účastníkov je aj PaedDr. Peter Švec, Ph.D., pedagóg Katedry informatiky Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre. Odniesol si cenu Najlepší učiteľ CG 2024. Súťaže sa zúčastnil aj minulý rok, eviduje ju, keďže kybernetickej bezpečnosti sa venuje už dlhodobo. „CyberGame je v podstate kybernetické cvičenie. Všetky úlohy vychádzajú zo skutočných udalostí. Sú to modifikované vírusy, malware (škodlivý softvér), reálne kybernetické útoky. Preto je súťaž taká dobrá a preto sa jej zúčastňujem. Kde inde sa dostanete k reálnemu incidentu?“ vysvetľuje PaedDr. Peter Švec, Ph.D .
„Súťaže sa zúčastnili aj naši študenti a doktorandi. Propagovali sme to aj formou prednášky, kde som študentom ukázal, ako pristupovať k riešeniu úloh. Úlohy sú však veľmi náročné a vyžadujú široký záber vedomostí a zručností. Hlavným cieľom je hľadať mladé talenty a podchytiť ich.“
R CyberGam 01w
Náš pedagóg CG hrá od minulého roka, aj vlani sa mu podarilo v kategórii učiteľ vyhrať. Vtedy skončil celkovo ôsmy s piatym najvyšším skóre, tento rok 14-ty so šiestym najvyšším skóre. Čo pre neho aktuálna cena v CG 2024 znamená?
„Ocenenie Najlepší učiteľ CyberGame 2024 pre mňa znemená, že vedomosti a zručnosti, ktoré mám, sú na vysokej úrovni a môžem ich odovzdať našim študentom,“ povedal PaedDr. Peter Švec, Ph.D. Skonštatoval, že každý rok sú úlohy ťažšie. Ako sa zdokonaľujú obrancovia sietí, tak sa zdokonaľujú aj útočníci. Aj to je dôvod, prečo mnoho hráčov hru nedohrá.
„Úlohy sú rozdelené do niekoľkých oblastí a aby človek v hre uspel, musí vedieť analyzovať neznámy škodlivý kód, pátrať po ľuďoch na základe informácií, ktoré zanechali na internete (digitálna stopa), musí vedieť dešifrovať správy zašifrované rôznymi spôsobmi, musí zisťovať, čo sa v napadnutom systéme stalo a tento rok pribudli aj úlohy na obranu sietí,“ dodal pedagóg.
Úroveň CG rastie
V súťaži CyberGame 2024 bodovalo 874 hráčov a hráčok, počnúc prvákmi na strednej škole a končiac skúsenými programátormi. Desať týždňov mali účastníci na exkurziu do sveta kybernetickej bezpečnosti, aby zažili a spoznali prácu profesionálov, keďže odborným garantom súťaže je Národný bezpečnostný úrad a úlohy sú výsledkom tímovej práce Národného centra kybernetickej bezpečnosti.
R CyberGam 02w
„Vymyslieť a naprogramovať kyberbezpečnostnú hru je extrémne náročné. Sú k tomu nevyhnutné skúsenosti a odborné vedomosti, ale aj kreativita, ako otázky a úlohy vysvetliť a sformulovať,“ hovorí Jaroslav Ďurovka, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti. Jeho zástupca a riaditeľ SK-CERT Milan Pikula dokonca hrdo hovorí, ako sa mu na medzinárodných podujatiach prihovárajú kolegovia a pochvaľujú odbornú úroveň CyberGame.
Samotná súťaž funguje aj ako fakultná liga, prípadne vybrané úlohy riešia stredoškoláci. Pre profesionálov je CyberGame prestížna tréningová platforma, kde si môžu porovnať zručnosti.
„CG 2024 bola tento rok výnimočná predovšetkým vďaka väčšiemu množstvu interaktívnych úloh a scenárov, vrátane ofenzívnej bezpečnosti. Príjemne nás prekvapil väčší počet úspešných riešiteľov, čo svedčí o rastúcej úrovni súťažiacich. Získali sme viac spätnej väzby, čo nám pomôže ešte viac zlepšiť CyberGame v budúcnosti,“ zhodnotil Lukáš Balážik, člen autorského tímu.
 
Text: Tím CyberGame, Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Tím CyberGame, partnerom CG je www.zive.aktuality.sk
 
Uverejnené: 3. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color