L3-banner-media

Terénne cvičenia z biológie

V rámci začínajúcej zahraničnej spolupráce s Univerzitou Hradec Králové sa naši študenti zúčastnili Erasmus+ programu a absolvovali krátkodobú stáž, ktorá sa realizovala v Lednicko-valtickom areáli od 18. do 24. júna. Stáže sa zúčastnilo 10 študentov z FPVaI UKF a 60 študentov z PřF UHK.
FPVaI HK 01w 
Stáž bola realizovaná formou terénnych cvičení z biológie, ktoré viedol doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., (entomológia) a RNDr. Michal Andreas, Ph.D., (ornitológia, chiropterológia) z Katedry biologie PřF UHK, prof. Mgr. Ivan Baláž, PhD., (drobné zemné cicavce) a PaedDr. Lukáš Wittlinger (systematická botanika a geobotanika, ochrana prírody a krajiny) z Katedry ekológie a environmentalistiky FPVaI UKF, Mgr. Jakub Koša (drobné zemné cicavce) a Mgr. Eva Schlimbachová (biodiverzita opeľovačov) z Ústavu krajinnej ekológie SAV.
FPVaI HK 02w 
Každý deň boli študenti rozdelení do skupín, ktoré sa venovali celodenným terénnym cvičeniam, pričom každé cvičenie sa zameriavalo na inú oblasť biológie. Tieto cvičenia umožnili študentom prakticky aplikovať teoretické poznatky a prehĺbiť ich odborné schopnosti a vedomosti, či už ako budúcich učiteľov, alebo vedeckých pracovníkov.
 
Text: PaedDr. Lukáš Wittlinger, FPVaI – Katedra ekológie a environmentalistiky
Foto: Mgr. Eva Schlimbachová, PaedDr. Lukáš Wittlinger
 
Uverejnené: 4. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color