L3-banner-media

Digitálna ekonomika

Ústav ekonomiky a manažmentu Fakulty prírodných vied a informatiky získal akreditáciu v novom študijnom programe. Digitálna ekonomika v bakalárskom a tiež v nadväzujúcom magisterskom stupni štúdia.
Študijné programy spájajú poznatky z ekonómie a ekonomiky, manažmentu, marketingu a informačných technológií so zameraním na digitalizáciu podnikania a ekonomiky. Táto jedinečná kombinácia poznatkov poskytuje absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce.
Absolventi dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi a verejnej správe. Dokonale rozumejú výzvam a príležitostiam, ktorým čelia spoločnosti a spoločnosť v dôsledku digitálnej transformácie, a tomu, ako môžu spoločnosti profitovať z nového digitálneho vývoja.
Absolventi bakalárskeho študijného programu Digitálna ekonomika môžu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v nadväzujúcom študijnom programe Digitálna ekonomika.
Absolventi sú ideálne pripravení začať riadiť digitálny biznis, riadiť digitálnu transformáciu firiem a organizácií, alebo zakladať vlastné inovatívne start-upy.
Na štúdium v akademickom roku 2024/2025 je možné sa prihlásiť do 10. augusta 2024 prostredníctvom e-prihlášky.
Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na:

+421 37 6408 745
 
Uverejnené: 4. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color