L3-banner-media

FSŠ v Londýne

Dvaja vyučujúci Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., a Dr. habil. István Kozmács, PhD., a doktorandka Mgr. Anna Oros Bugár sa zúčastnili s príspevkom na konferencii International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, ktorá sa konala 18. – 20. júna 2024 na Westminsterskej univerzite v Londýne.
FSS London 01w
Hlavnou témou konferencie, ktorú odborne zorganizovala International Society for Historical Lexicography and Lexicology, boli „Slovníky ako nástroje na učenie sa jazykov”.
Anna Oros Bugár a Ildikó Vančo vo svojej prezentácii „Dictionaries as Ideological Tools and their Implications in Language Minority Education” analyzovali jazykové ideológie sprostredkované slovníkmi a ich dôsledky vo vzdelávaní jazykových menšín. István Kozmács a Ildikó Vančo vo svojej prezentácii „Historical Udmurt Dialect Dictionary from Previously Unexplored Material” predstavili doteraz nespracovanú zbierku slovníka udmurtského jazyka, ktorú zozbieral Bernát Munkácsi začiatkom 20. storočia. V prezentácii poukázali na možnosti spracovania a rozvoja tohto cenného materiálu, ktorý je v súčasnosti dostupný len na papierových lístkoch, do podoby databázy.
FSS London 02w
Obe prezentácie sa stretli s veľkým záujmom publika a po nich nasledovala živá diskusia. Medzi jednotlivými zasadnutiami bola tiež príležitosť na ďalšiu odbornú výmenu názorov.
Z konferencie sme odchádzali s novými medzinárodnými kontaktmi, inšpiráciou a bohatými skúsenosťami.
 
Text a foto: Mgr. Anna Oros Bugár, FSŠ – doktorandka
 
Uverejnené: 8. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color