L3-banner-media

Konferencia v réžii Fakulty stredoeurópskych štúdií

Na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa sa konala konferencia s názvom Jednoduchý a organizovaný jazykový manažment v bilingválnom prostredí, ktorú zorganizovali pracovníci Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy. Vedecké stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 11. – 12. júna 2024 v rámci projektu VEGA č. 1/0316/21 v spolupráci s Maďarskou jazykovou výskumnou sieťou Termini.
FSS konferencia jun 01w
Na dvojdňovej konferencii sa stretli jazykovedci  zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Rakúska  a  prezentovali výsledky svojich výskumov na tému jazykového manažmentu z rôznych uhlov pohľadu. Hlavnými témami príspevkov boli: terminologický slovník a lexikografický manažment; jazyková prestíž; terminológia v školstve; rodinný a  organizovaný jazykový manažment; jazyková krajina; osvojovanie cudzích jazykov; nárečia a onomastika. Po prezentáciách nasledovali podnetné diskusie, v ktorých mali účastníci možnosť klásť otázky prednášajúcim. 
NovFSS konferencia jun 02w
Súčasťou konferencie bola aj prezentácia knižného vydania maďarsko-srbského frazeologického slovníka a pripravovaného maďarsko-srbského slovníka v predstavení Emese Rajsli. Po prezentácii knihy nasledovalo slávnostné odovzdanie Ceny Attilu T. Szabóa, ktorú tento rok získal Tibor M. Pintér, docent Katedry maďarskej jazykovedy Reformovanej univerzity Károliho Gáspára. Okrem vynikajúcich prezentácií a následných odborných diskusií obohatili stretnutie priateľské rozhovory počas prestávok a spoločných obedov a večerná prechádzka na kalváriu, kde si účastníci mohli vychutnať krásny západ slnka a výhľad na večernú Nitru.
 
Text a foto: Mgr. Anna Oros Bugár, FSŠ – doktorandka
 
Uverejnené: 8. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color