L3-banner-media

Študenti oslovili širokú verejnosť

Študenti druhého ročníka Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy  (KMKAR) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa po dlhej a náročnej realizácii môžu konečne radovať z úspechov svojich marketingových projektov. Spoločne dokázali efektívne aplikovať svoje nadobudnuté schopnosti a znalosti do praxe – pomáhali, zabávali aj edukovali a ich marketingovo-komunikačné výstupy zasiahli dokopy viac ako 61 600 recipientov.
O projektoch – čo bolo ich cieľom?                                                                                                                                                           
Študenti dostali v rámci predmetu Tvorba marketingovo-komunikačných projektov (vyučujúci: doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD., a Mgr. Hana Kiková, PhD.) za úlohu vytvoriť projekt, ktorého hlavným cieľom bude propagácia Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Mali tak vytvoriť praktické projekty, do ktorých museli vložiť svoje spoločné úsilie a nadobudnuté znalosti, ktoré získali počas štúdia. Časť propagácie (tvorba vizuálnych a textových častí kampane) pripravovali na predmete Text v digitálnej komunikácii (vyučujúca: Mgr. Veronika Števčat Szabóová, PhD.). Aplikovaný koncept odráža holistický a interdisciplinárny prístup vo výučbe a snaží sa o pozitívny spoločenský dopad. Celkovo vzniklo 5 marketingovo-komunikačných projektov (4 projekty denných študentov a 1 projekt externistov).
Motañitka – zábava a zvýšenie povedomia                                                                                                                                    
Skupina študentov využila svoje marketingové znalosti na tvorbu unikátnej a zábavnej udalosti s názvom „Motañitka“. Projekt kombinoval populárny koncept známy ako „Geocaching“ s pouličným umením a konal sa 14. mája 2024 na pešej zóne v Nitre. Úloha účastníkov bola nájsť skryté QR kódy a vyriešiť rôzne hádanky. Zapojilo sa 71 zvedavých okoloidúcich – z toho cieľová skupina (stredoškoláci končiacich ročníkov) predstavovala 58,3 %, no záujem o účasť mali ľudia rôzneho veku. Výstupom projektu je pamätný artefakt v podobe omotañitkovaného akronymu katedry, no študenti vytvorili aj vlastný merch, maskota a kreatívnu kampaň na sociálnych sieťach (impresie: 10 500+). Kampaň zaujala aj regionálnu TV Nitrička, ktorá pripravila o projekte reportáž (viac ako 10 tisíc videní).

Organizátori počas vyhodnotenia výtvorov účastníkov na tému Masmedúza, zdroj: archív KMKAR/ Ivana Novosádková
Masmedúza – sprievodné podujatie prípravného kurzu                                                                                                                                                     
Ďalšia skupina študentov vytvorila pre účastníkov prípravného kurzu k prijímacím skúškam na KMKAR sprievodný event s názvom „Masmedúza“. Účelom bolo informovať a presvedčiť tých, ktorí sa nachádzajú v konečnej fáze výberu vysokej školy, aby si zvolili KMKAR. Projekt sa konal 11. mája 2024 a skladal sa z niekoľkých stanovísk, ktoré obsahovali zábavné aktivity (hádanie značiek vytvorených z emoji, fotostena, hra na asociácie, výtvarný ateliér a hlavne písanie listov pre seba do budúcnosti). Dokopy sa zúčastnilo 45 študentov stredných škôl, ktorí získali užitočné informácie, ktoré im pomôžu pri výbere vysokej školy. Promo videá eventu dosiahli na sociálnych sieťach viac ako 850 videní.
Talent bez domova – charitatívny event                                                                                                                                             
Tretí tím študentov využil svoje znalosti, aby spoločne vytvorili sociálny projekt s marketingovo-komunikačnými prvkami. Hlavným cieľom ich projektu „Talent bez domova“, bolo vyzbierať finančné prostriedky pre Dom charity sv. Rafaela v Nitre vytvorením benefičnej výstavy. Benefičný projekt sa začal 1. mája 2024 maľovaním obrazov ľuďmi bez domova a študentmi (vzniklo 12 obrazov), a vyvrcholil benefičnou predajnou výstavou, ktorá sa konala 7. mája 2024 v OC Promenáda. Projekt bol podporený propagáciou na sociálnych sieťach, kde študenti zverejnili citlivo spracované videá zo spoločného maľovania (viac ako 5300 videní). Návštevníci si mohli počas výstavy vychutnať hudobný koncert, zakúpiť obrazy umelcov bez domova a prispieť tak na dobrú vec. Študentom sa podarilo z dobrovoľných príspevkov a predaných obrazov vyzbierať sumu 230 EUR. O ich šľachetnej iniciatíve pripravila reportáž aj TV Nitrička (17 tisíc zhliadnutí).
FF SOM KMKAR 02w
Jeden z 12 obrazov – obraz vytvorený Petrom, človekom bez domova, a jeho príbeh, zdroj: IG Talent bez domova
UpcyclED – edukácia v zelených témach                                                                                                                                    
Posledná skupina denných študentov vytvorila projekt s názvom „Upcycled“, ktorý sa zameriaval na osvetu filozofie upcyclingu, teda na premenu starých a nepotrebných odevov na nové kreatívne výtvory. Projektom chceli poukázať na dôležitosť znižovanie odpadu v kontexte cirkulárnej ekonomiky a konal sa 22. apríla 2024 v priestoroch ŠD Zobor. Jeho súčasťou bol swap oblečenia, vyhlásenie víťazov najlepšie upcyklovaného merchu katedry, ako aj prednáška na túto tému.
#podakujsKMKaR – kampaň ku Dňu učiteľov                                                                                                                  
Skupina externých študentov sa rozhodla vytvoriť originálnu kampaň ku Dňu učiteľov. Ich cieľom bolo poďakovať všetkým vyučujúcim Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Kampaň prebiehala od 25. do 28. marca 2024 na Facebooku a Instagrame katedry a jej hlavnou súčasťou boli 2 videá. Video, v ktorom sa študenti zmenili na svojich vyučujúcich a vtipne predstavili situácie, ktoré pedagóg bežne zažíva, pričom využili aktuálny trend „Som učiteľ, samozrejme že…“, dosiahlo výborné výsledky – len za prvé 2 hodiny od publikovania dosiahlo viac ako 2 300 organických videní a aktuálne (k 2. júlu 2024) má video viac ako 14 400 videní. Druhé video, ktoré motivovalo k poďakovaniu, dosiahlo viac ako 3 600 videní.
FF SOM KMKAR 03
Riflová bunda – víťazný upcyklovaný merch katedry a vedúca katedry (doc. G. Janková) s autorkou merchu (M. Alaksová), zdroj: archív KMKAR/ Ivana Novosádková
Projekty študentov KMKAR sú dôkazom toho, že s dostatkom odhodlania a odbornej supervízie je možné vytvoriť kvalitné marketingové projekty s reálnymi výsledkami. Finálnou bodkou bol (18. júna 2024) odborný seminár zameraný na prezentovanie case study videí marketingovo-komunikačných projektov. Seminár bol organizovaný ako výstup projektu KEGA: Inovatívne vzdelávanie a rozvoj spotrebiteľskej, informačnej a mediálnej (SIM) gramotnosti u mladých dospelých v európskom priestore (garant: doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.) Študenti si vypočuli spätné väzby jednak na samotné video, ale aj na ich projekt ako taký. Balík feedbackov im odovzdala docentka Janková a doktorka Kiková, ktoré gesciovali predovšetkým strategickú časť a doktorka Števčat Szabóová, ktorá zastrešovala supervíziu nad časťou propagácie. Záverom stretnutia obdržali študenti certifikát o aktívnej participácii na projekte. Pedagógovia veria, že takýto prístup vo vzdelávaní, hoci je náročný, prinesie svoje ovocie… najlepšie už v ďalšom semestri.
 
Text: Mgr. Veronika Števčat Szabóová, PhD., Radovan Tuška, FF Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
 
Uverejnené: 10. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color