L3-banner-media

Úspech našich divadelníkov

Amatérsky divadelný súbor študentov Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre získal cenu poroty za najlepšiu hudbu aj za akustickú kreativitu na celoslovenskej súťaži maďarských amatérskych a študentských divadelných súborov v Komárne.      
FSS divadlo 01w1
Súbor Nyitrai Egyetemisták Színjátszó Köre (NYEKK, po slovensky Divadelný krúžok nitrianskych vysokoškolských študentov) založili aktívni študenti našej fakulty ešte na začiatku nového milénia, od 2008 do 2022 však jeho činnosť bola utlmená. K životu sa prebudil až v akademickom roku 2022/23. Prvý rok bol poznačený hľadaním námetov a zbieraním skúseností, v ďalšom akademickom roku však členovia súboru za krátky čas vytvorili zaujímavú a originálnu inscenáciu k 200. výročiu narodenia dvoch velikánov maďarskej literatúry: Sándora Petőfiho a Imreho Madácha. Inscenácia pod názvom „Príliš ďaleko, dostatočne blízko“ je spoločným dielom členov súboru, ktorí sa pohrali s myšlienkou, kedy a ako by sa mohli teoreticky stretnúť Petőfi a Madách.  Nápady a voľné improvizácie hercov-študentov počas skúšok „dala do kopy“ Virág Mercédesz Fóthi, ktorá je autorkou scenára. V inscenácii odznejú úryvky a citáty z diel Madácha i Petőfiho, ale aj niektorých známych súčasných maďarských autorov. Ako odkaz na multikultúrne pozadie príbehu odznie aj Petőfiho báseň v slovenskom preklade Jána Smreka.
Premiéra inscenácie bola 8. decembra 2023, potom nasledovali ďalšie predstavenia v rôznych mestách a obciach na Slovensku. Inscenácia bola pozvaná aj na festival maďarských amatérskych divadelných súborov na Slovensku, na 59. Jókaiho dni, ktoré sa konali 11. – 16. júna 2024 v Komárne. Ohlasy zo strany divákov na predstavenie našich študentov boli veľmi pozitívne, za umelecký zážitok sa odvďačili hercom dlhotrvajúcim potleskom. Porota vo svojom hodnotení vyzdvihla najmä humor a kreativitu, ako aj výber a spracovanie hudobného materiálu. Účasť na súťaži bola veľmi podnetná pre členov súboru, lebo získali ďalšie skúsenosti a inšpirácie do ďalšej práce.
FSS divadlo 02w
Gratulujeme členom a vedúcej divadelného súboru, doktorandke ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Csille Csobádyovej k cene, a veríme, že tento úspech ich povzbudí a prekvapia nás ďalšími inovatívnymi a zároveň poučnými inscenáciami!
 
Text a foto: Mgr. Csilla Csobády, FSŠ – doktorandka
 
Uverejnené: 10. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color