L3-banner-media

Návšteva poslanca EP Ivana Štefanca na FSVaZ

Dňa 4. mája 2015 sa vďaka organizačnému úsiliu Oddelenia práva Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre konala prednáška na tému „Vplyv gréckej a ukrajinskej situácie na Európsku úniu“. Prednášajúcim bol poslanec Európskeho parlamentu Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., ktorý Slovenskú republiku v Európskom parlamente zastupuje ako člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a angažuje sa najmä v kontaktných skupinách pre južnú Áziu, Ukrajinu a krajiny východného partnerstva.
Na úvod vystúpil prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý privítal vzácneho hosťa, ako aj kolegov a študentov. Pán poslanec Ivan Štefanec začal svoju prednášku krátkym úvodom o svojej činnosti v Európskom parlamente. Nosnou témou prednášky bola vážne sa vyvíjajúca situácia v Grécku ako členskej krajine Európskej únie a vojensko-politická situácia na Ukrajine. Síce majú tieto dve krajiny odlišný problém, negatívne dôsledky sa však týkajú nielen Európskej únie, ale v niektorých oblastiach aj celého sveta. Ide o veľmi ostro sledovanú tému nielen v médiách, medzi odborníkmi, ale aj medzi verejnosťou. Európska únia však vyvíja aktivity na zmiernenie negatívnych vplyvov a vyriešenie týchto problémov. Okrem týchto tém pán poslanec hovoril aj o nedostatočnom záujme slovenských občanov o dianie v Európskej únii, ako aj o nízkej účasti na európskych voľbách. Zavedenie e-volieb (elektronických volieb), väčšiu osvetu a mediálnu prezentáciu činnosti europoslancov považuje za jednu z účinných stratégií riešenia tohto problému. Na konci svojej prednášky prišiel pán poslanec s ponukou návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu pre troch študentov, ktorí položia najzaujímavejšiu otázku. Študenti sa tejto príležitosti chopili a pýtali sa napríklad na vplyv Ameriky a jej spolupráce s Európou, možnosti väčšej hospodárskej spolupráce s východnými krajinami, či ako zvýšiť záujem mladých ľudí o dianie v Európskej únii. Traja najšikovnejší už teraz v máji zažijú Európsky parlament na vlastnej koži.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo