L3-banner-media

Nitrianske univerzitné dni ukončil Galavečer Gaudeamus

Vrcholom tohtoročných Nitrianskych univerzitných dní bol Galavečer Gaudeamus. Konal sa v stredu 6. mája 2015 v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre pod taktovkou doc. Mgr. art. Eleny Zahorákovej (Katedra hudby PF) a Mgr. Petra Oravca, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF). Program, ktorým divákov sprevádzala moderátorská dvojica Denisa Szabová - Roderik Virágh, niesol názov „Zdvihnime kotvy!“ a predstavili sa na ňom talentovaní študenti z oboch nitrianskych univerzít pod vedením svojich pedagógov.
Po ukážkach z muzikálu Jesus Christ Superstar nasledovali ľúbostné piesne z Malého Zálužia, ktoré zaspievali členky ženskej speváckej skupiny Vranky z Nitry pod vedením doc. PhDr. Margity Jágerovej, PhD., z Katedry etnológie a folkloristiky FF. Spevy a tance z východného Slovenska predviedli členovia FS Zobor SPU Nitra pod vedením Petry Zaujecovej, po ktorých súbor stepového tanca Atikus (UKF) zatancoval choreografiu s názvom Willy Billy na hudbu od skupiny Rednex. S ukážkou z ich úspešného vystúpenia The Story of a Planet sa predstavili študenti UKF pod vedením doc. PaedDr. Nory Halmovej, PhD., z Katedry telesnej výchovy a športu PF. Nechýbala Retro Music v podaní Paper Moon Ttria (SPU). Záver galavečera patril študentom Katedry hudby PF a muzikálu Mamma Mia!
Kto mal čas a chuť, mohol sa zúčastniť Čaše vína pri príležitosti ukončenia NUD 2015, na ktorú účinkujúcich a hosťov galavečera pozývali rektori nitrianskych univerzít, predseda NSK a primátor mesta Nitry.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo