L3-banner-media

Študentská vedecká konferencia Vedy o športe

V utorok 5. mája 2015 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo v Študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo „Vedách o športe“, na ktorom získali naši študenti dve krásne ocenenia. Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove privítala na akademickej pôde mladých vedcov zo slovenských univerzít. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty športu PU v Prešov, KTVŠ UKF Nitra, FTVŠ UK v Bratislave, KTVŠ UMB Banská Bystrica a UTVŠ Košice. Úroveň ŠVK v jednotlivých komisiách bola garantovaná profesormi, docentmi a odborníkmi z celého Slovenska. V rozhodcovských komisiách participovali naši kolegovia doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (Pohybové skladby) a doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (Doktorandi). 
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že na budúci rok na akademickej pôde UK v Bratislave opätovne uspejeme.
img 5618  img 5684  img 5866  
img 6271  img 6334
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo