L3-banner-media

Škôlkari zažili vedecký deň

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovali vysokoškolskí pedagógovia dňa 4. júna 2015 v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre VEDET (Vedecký deň detí) s názvom Skok do vedy. Určený bol pre deti z materských škôl Nitrianskeho okresu a ako hovorí samotný podtitul, išlo o akciu, vďaka ktorej urobili malí škôlkari svoj prvý skok do vedy. Deti sa na pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, chémie, biológie, geografie, ale aj ekológie či gemológie. Ako informovala PaedDr. Mária Siptáková z Katedry fyziky, vedecký deň sa rozhodli pripraviť na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie v snahe podporiť objavovanie a bádanie u detí z materských škôl a priblížiť prírodné vedy cez experimenty. „Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet, chcú zistiť, ako svet funguje, a prečo tak funguje. Je potrebné tieto deti dostatočne zaujať a umožniť im objaviť čaro prírodných vied, aby nestratili záujem o prírodné vedy v neskoršom období."

Odborníci z rôznych katedier fakulty si preto pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené deťom daného veku. Na deti čakali dve desiatky zaujímavých stanovíšť, ako napríklad Matematické pexeso, Usilovné včielky, Preteky robotov, Svet mikroorganizmov, Poslušná loptička či Nitkový telefón.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo