L3-banner-media

Výstava a promócie študentov U3V

Dňa 10. júna 2015 sa v Galérii Univerzum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre uskutočnila vernisáž výstavy záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku v odboroch Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Digitálna audio a video technika, Hrnčiarstvo a Ľudové remeslá. Prítomných hostí a vystavovateľov privítala doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc., tajomníčka U3V pri UKF v Nitre, a následne prorektorka pre celoživotné vzdelávanie doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., a garanti jednotlivých vzdelávacích programov U3V – doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba), Mgr. Miroslav Šebo, PhD. (Digitálna fotografia a kamera), Mgr. Ján Širka, PhD. (Ľudové remeslá) a akad. sochár Jaroslav Košš (Hrnčiarstvo). 

Kurátormi výstavy boli doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., a Mgr. Ján Širka, PhD.

Dňa 15. júna 2015 sa uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku, ktorí úspešne ukončili trojročné záujmové vzdelávanie v akademickom roku 2014/2015 na UKF v Nitre. Štúdium úspešne ukončilo 94 absolventov vo vzdelávacích programoch Digitálna audio a video technika, Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Ľudové remeslá, Nemecký jazyk pre začiatočníkov, Nemecký jazyk pre mierne pokročilých, Psychológia tretieho veku, Informačné technológie, Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Hrnčiarstvo. Absolventom odovzdala osvedčenie prorektorka pre celoživotné vzdelávanie doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo