L3-banner-media

Semiotika literatúry

Dňa 10. júna 2015 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil medzinárodný vedecký seminár Semiotika literatúry. Podujatie zorganizovala Katedra slovenskej literatúry a jeho hlavným cieľom bolo rozvinúť doterajšie skúmanie znakovej povahy literárnych textov i širších súvislostí tejto problematiky. Viac ako dvadsať bádateľov z najrôznejších vedeckých pracovísk na začiatku privítali prodekan Filozofickej fakulty PhDr. Ľuboš Török, PhD., vedúci Katedry slovenskej literatúry doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., a hlavný organizátor podujatia PhDr. Dušan Teplan, PhD. Z tematického hľadiska bol seminár rozdelený až do ôsmich sekcií, prednášatelia sa v nich zamerali napríklad na riešenie teoreticko-metodologických otázok semiotického bádania literatúry či semiotickú analýzu konkrétnych literárnych diel. Zborník s prednesenými príspevkami Katedra slovenskej literatúry vydá do konca tohto roka.
  • Fotogaléria (pripravujeme)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo