L3-banner-media

Školáci sa stali počas prázdnin študentmi univerzít

Mladý angličtinár, Mladý olympionik, Mladý archeológ, Mladý remeselník, Mladý sokoliar, Mladý energetik, Mladý Nitran, Mladý redaktor, Mladý informatik, Mladý botanik, Mladý výtvarník, Mladý vodič, či Mladý čitateľ – to všetko sú tematické okruhy, ktoré sú v týchto dňoch pripravené pre účastníkov Nitrianskej letnej univerzity vo veku od 8 do 11 rokov. Ôsmeho ročníka tohto projektu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Mesta Nitra sa zúčastňuje 55 malých študentov. Hravou a tvorivou formou sa oboznamujú s akademickým prostredím, s charakterom štúdia na univerzite a s vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. 
Nitriansku letnú univerzitu otvorila dňa 1. júla 2015 slávnostná imatrikulácia na pôde SPU v Nitre a ukončená bude slávnostnou promóciou dňa 10. júla 2015 v Aule UKF v Nitre, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo