L3-banner-media

Tábor FAJN s mobilnými technológiami

Tábor FAJN - Fyzika Ako Ju Nepoznáme - je názov mestského denného tábora určeného pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií vo veku 9 až 15 rokov. Snahou organizátorov je priblížiť deťom fyziku tak, aby zmenili svoj postoj voči nej. Výskumným predmetom tohtoročného tábora je fyzika v domácnosti, ktorú bude 28 detí odhaľovať a skúmať v termíne od 13. do 17. júla 2015 v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.
Tábor FAJN je inovatívnou formou ako vzbudiť u detí záujem o fyziku a prírodné vedy. Počas tábora budú mať deti možnosť objaviť aj v obyčajnej hre skryté záhady, fakty a javy z fyziky. Na aktivity, ktoré väčšina z nás berie ako samozrejmosť sa pozrú aj z iného uhla, a popritom objavia, že mobily a tablety môžu využívať okrem zábavy aj na vzdelávanie. Tento ročník je výnimočný tým, že deti budú objavovať svet pomocou mobilných technológií, ktoré skôr poznajú ako prostriedky komunikácie alebo zábavy. Myšlienka využívania tabletov a mobilov vo vyučovaní je v súčasnosti veľmi aktuálna, a preto sa občianske združenie VAU a Katedra fyziky UKF v Nitre v spolupráci s centrom EDULAB a firmou Samsung rozhodli vytvoriť jedinečný tábor, počas ktorého si budú môcť deti vyskúšať všetko, čo dokáže tablet či mobil v oblasti výskumu.

Moderné mobilné technológie skrývajú v sebe množstvo vedecko- technických vymožeností, ktoré umožnia deťom stať sa malými vedátormi. Hlavnou myšlienkou tábora je fyzika v domácnosti. Deti budú teda skúmať domáce spotrebiče. Počas jednotlivých dní pochopia rozdiel medzi bielou a čiernou technikou, vyskúšajú, aké možnosti majú tablet a mobily, čo nimi vieme merať, ako je možné, že sa displej vie otáčať, prečo sa mení jas monitoru, pozrú si mikroskopické zloženie displejov. Budú skúmať klasické domáce práce, pričom si budú môcť sami zmerať výkon vysávača alebo chladničky. Taktiež budú môcť na praktických príkladoch pochopiť, čo znamená, že spotrebič je kategórie A++. Vyrobia si vlastnú chladničku a množstvo ďalších domácich a táborových aktivít.

Výsledkom ich bádania by mali byť relevantné závery, pomocou ktorých budú vedieť ako si uľahčiť domáce práce a ako narábať s domácimi spotrebičmi, aby sme predĺžili ich životnosť.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo