L3-banner-media

Školáci získali titul Academicus Nitriensis Jr.

Slávnostnou promóciou v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 10. júla 2015 skončila tohtoročná Nitrianska letná univerzita a 55 malých študentov počas nej získalo certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr. Táto letná aktivita, ktorá vznikla pred ôsmimi rokmi, je spoločným projektom našej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Mesta Nitra. Už tradične odštartovala slávnostnou imatrikuláciou na pôde SPU v Nitre a celý týždeň sa školákom venovali pracovníci i študenti oboch nitrianskych univerzít. Pripravili si pre nich tematické okruhy Mladý angličtinár, Mladý olympionik, Mladý archeológ, Mladý remeselník, Mladý sokoliar, Mladý energetik, Mladý Nitran, Mladý redaktor, Mladý informatik, Mladý botanik, Mladý výtvarník, Mladý vodič či Mladý čitateľ. Deti vo veku 8 až 11 rokov sa prostredníctvom nich hravou a tvorivou formou oboznámili s akademickým prostredím, s charakterom štúdia na univerzite a s vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo