L3-banner-media

Naši študenti na Svetovej gymnaestráde

V dňoch 12. až 18. júla 2015 sa 25 študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a dvaja pedagógovia z Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF (doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., a prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.) zúčastnili na 15. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách. Podujatia sa zúčastnilo 21 000 účastníkov z 52 krajín zo všetkých kontinentov. Zo Slovenska sa zúčastnilo 289 cvičencov, čo bola doposiaľ najväčšia výprava zo Slovenska.

Svetová gymnaestráda je celosvetovým podujatím organizovaným každé štyri roky a je považovaná za najväčšie športové podujatie na svete. Ide o nesúťažné podujatie, ktorého cieľom je propagácia zdravého životného štýlu a celoživotnej pohybovej aktivity. Účasť na svetovej gymnaestráde bola vyvrcholením projektu Pedagogickej fakulty s názvom „Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu“. Študenti našej univerzity sa pod vedením doc. Halmovej na toto podujatie pripravovali už od septembra 2014.

Môžeme konštatovať, že študenti výborne reprezentovali Slovensko a svojimi vystúpeniami šírili dobré meno našej krajiny. Toto tvrdenie môžeme potvrdiť aj účasťou veľvyslanca Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku p. Tibora Králika, ktorý nás osobne pozval na veľvyslanectvo a poslal pochvalný list primátorovi mesta Nitra za úspešnú a výbornú reprezentáciu UKF, Nitry a Slovenska.

Celkovo študenti vystúpili na troch rôznych pódiách v hlavnej športovej hale Messukeskus a jedno vystúpenie absolvovali na hlavnom pódiu pred olympijským štadiónom v Helsinkách. Vystúpenia prebiehali súčasne šesť dní na dvoch štadiónoch, v štyroch halách, v Amfi, na dvoch pódiách v meste a v zábavnom parku.

Pri žiadnom inom podujatí nie je myšlienka spájania národov taká silná a bezprostredná, ako pri Svetovej gymnaestráde. Zaujímavosťou bolo, že v najväčšej permanencii boli naši univerzitní chlapci, ktorí okrem svojich vystúpení absolvovali aj ďalšie. Účinkovali napr. na národnom večeri Japonska, kde boli zaradení do medzinárodnej skupiny tanečníkov a na záverečnom FIG gala programe v skladbe „Old boys“ od japonského autora, kde vystúpilo cca 200 účinkujúcich z rôznych krajín všetkých kontinentov.

Podujatie pri toľkých účastníkoch malo výborný priebeh a bolo veľmi dobre zorganizované. Všetci študenti a pedagógovia si priniesli zo svetovej gymnaestrády neopakovateľné, úžasné zážitky, nové priateľstvá a skúsenosti, ktoré využijú pri príprave 16. Svetovej gymnaestrády, ktorá sa bude v roku 2019, na radosť všetkých zúčastnených, konať v rakúskom Dornbirne.

Naša účasť na tomto festivale bola finančne podporené aj mestom Nitra, za čo im ďakujeme.

Spracovala: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo