L3-banner-media

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016, spojené s inauguráciou dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., a s odovzdávaním Ceny rektora za vedeckú a umeleckú činnosť. Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční dňa 21. septembra 2015 o 10,00 hod. v Aule Univerzity Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo