L3-banner-media

Separácia odpadu na UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa rozhodla od 1. septembra 2015 pridať k trendu „udržateľnej budúcnosti“, myšlienkou ktorej je snaha o hospodárne zaobchádzanie so zdrojmi a pomáhať tak vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí. Jedným z krokov je oficiálne nastúpenie cesty zavedenia separovaného odpadu aj v priestoroch hlavnej budovy na Tr. A. Hlinku 1. Separácia sa bude realizovať na šiestich najfrekventovanejších miestach prostredníctvom špeciálnych nádob, do ktorých sa budú triediť tri typy odpadu – plasty, papier a zmesový komunálny odpad.
Vedenie univerzity chce týmto krokom zjednotiť predchádzajúce snahy a aktivity študentov a pracovníkov z jednotlivých katedier univerzity riešiť tento celospoločenský problém.
Separácia odpadu prebieha aj v ďalších piatich budovách UKF v Nitre: ŠD Zobor, Dražovská cesta 2 (1 x sklo, 2 x papier, 2 x plast), PF, Dražovská cesta 4 (1 x papier, 1 x plast), FSVaZ, Kraskova 1 (1 x papier, 1 x plast), ŠD Nitra, Slančíkovej ul. 1 (1 x papier, 1 x plast), FPV, Nábrežie mládeže 91 (1 x plast, 1 x papier).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo