L3-banner-media

Naše vedecké tímy v relácii Veda na dosah

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCPVaT) pripravuje rôzne zaujímavé aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Prvým výstupom spoločnej spolupráce je aj prezentácia dvoch vedeckých tímov z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v relácii Televízie TA3 s názvom Veda na dosah, ktorá bola odvysielaná v utorok 8. septembra 2015. Ďalšie spoločné aktivity pripravujeme v priebehu októbra a novembra počas Týždňa vedy a techniky, a to prostredníctvom zaujímavých prednášok a workshopov, o ktorých vás budeme včas a pravidelne informovať nielen na webovej stránke, ale aj na sociálnej sieti facebook.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo