L3-banner-media

Úspešná spolupráca pokračuje...

Pred otvorením akademického roka sa stretli zástupcovia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a občianskeho združenia Ponk, aby si dohodli ďalšie spoločné aktivity, vyplývajúce so zmluvy, ktorá bola podpísaná vo februári 2015. Zmluva sa týka organizovania spoločných prednášok a podujatí určených pre študentov, absolventov, odborných a vedeckých pracovníkov univerzity, zdieľania kontaktov na výskumný a odborný ľudský potenciál či kontaktov na firmy  a organizácie, ktoré umožňujú lepšie a efektívnejšie uplatnenie sa našich študentov na trhu práce. 
Prínosom spolupráce je, že univerzita poskytne študentovi množstvo odborných vedomostí, a občianske združenie Ponk im zas vytvára podmienky „podnikateľského inkubátora“ pre získanie nielen vedomostí, ale i zručností, a poradenskú činnosť, ak sa rozhodnú ísť cestou samozamestnania. 
Pri tejto príležitosti prorektor doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., zapožičal tejto organizácii techniku, ktorá im pomôže efektívnejšie pracovať nielen s našimi študentmi a absolventami, ale aj s mladými ľuďmi z Nitry a okolia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo