L3-banner-media

Odborný seminár ošetrovateľstva

Katedra ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pravidelne organizuje odborný seminár. Tento rok sa stretnutie uskutočnilo už trinástykrát a konalo sa v spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Slezskou univerzitou v Opavě a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Nitre. Odborný seminár otvorili prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., dekanka FSVaZ prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., a vedúca Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Odborné semináre organizované Katedrou ošetrovateľstva vždy poskytujú priestor na stretnutie študentov ošetrovateľstva s odborníkmi z praxe, odbornými asistentmi, ako aj hosťami, ktorí pôsobili vo vzdelávaní sestier v minulosti. Hlavnú tému odborného seminára predstavila PhDr. Erika Krištofová, PhD. Súčasťou odborného seminára bolo aj prezentovanie najlepších výstupov z katedrového kola ŠVOK študentkami 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo.
Tohtoročné stretnutie bolo úspešné a bolo prínosom pre všetkých zúčastnených, preto sa tešíme na stretnutie opäť o rok.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo