L3-banner-media

Quo vadis, medicína?

Naša univerzita bola jedným z organizátorov už 50. ročníka Nitrianskeho lekárskeho dňa, ktorý sa uskutočnil v utorok 22. septembra 2015. Jubilejný ročník, ktorého ústrednou témou bola otázka „Quo vadis medicína“, slávnostne otvorili prof. MUDr. Anna Líšková, PhD., hlavná organizátorka a odborná garantka podujatia, prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, a PhDr. Miroslava Líšková, PhD., prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci UKF v Nitre.
Odborného podujatia, ktorého jednotlivé prednášky zdôrazňovali multidiciplinárny pohľad na starostlivosť o pacienta, historický exkurz v rámci špecializácií či nové trendy v starostlivosti, sa zúčastnili študenti Fakulty sociálnych vecí a zdravotníctva - odborov Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť. Prednášajúcimi boli vyučujúci z Katedry ošetrovateľstva a Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny.
Podujatie, na ktorom rezonovala tiež problematika celoživotného vzdelávania, bolo pre univerzitu príkladom dobrej spolupráce s praxou, ktorá má v zdravotníckych odboroch tradíciu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo