L3-banner-media

Slávnostné otvorenie Výskumného centra AgroBioTech

V priestoroch Výskumného centra Agrobiotech SPU v Nitre sa 15. októbra 2015 o 10:00 uskutoční slávnostné otvorenie nového pracoviska, vybudovaného s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Projektovými partnermi sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológie SAV v Nitre. Popoludní od 14:00  sa v kongresovej sále Výskumného centra Agrobiotech bude konať odborný program, v rámci ktorého vystúpia s prednáškami doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., (SPU v Nitre), prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., (UKF v Nitre), doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., (ÚGBR SAV v Nitre), prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Dürrstein (Rakúska agentúra pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, Viedeň) a doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., (Transferové centrum Agrobiotech).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo