L3-banner-media

Agrofilm na UKF v Nitre opäť úspešný

V dňoch 29. septembra až 1. októbra 2015 sa uskutočnilo na Fakulte prírodných vied premietanie filmov zapožičaných festivalovým výborom medzinárodnej súťažnej prehliadky Agrofilm 2015, organizovanej Výskumným ústavom živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. Z celkovej ponuky 112 filmov z 18 krajín bolo do programu podujatia na UKF v Nitre vybraných 18 filmov tematicky rozdelených do troch premietacích dní, ktoré boli doplnené o úvodné odborné prednášky zamestnancov UKF v Nitre: Príroda a jej zdroje (prof. RNDr. František Petrovič, PhD.), Potraviny a zdravý životný štýl (doc. RNDr. Tȕnde Juríková, PhD.), Cestovanie, geografia a svet (doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.). Na otvorení každého premietacieho dňa sa zúčastnili organizátori podujatia: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., prorektor UKF v Nitre, prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prodekanka FPV a RNDr. Marek Civáň, ktorý zároveň program moderoval.
Premietanie filmov sa tešilo veľkému záujmu zamestnancov a najmä študentov, pre ktorých bolo prednostne určené. Okrem študentov UKF v Nitre pôdu univerzity navštívili aj študenti stredných škôl, napr. Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre, ale aj zástupcovia zo Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorí sa prezentovali vlastným filmom. Záujem a priaznivé ohlasy divákov sú potešiteľné hlavne pre organizátorov premietacích dní na UKF v Nitre a vytvárajú živnú pôdu pre budúci Agrofilm 2016.
Viac sa o festivale Agrofilm dočítate v najbližšom vydaní univerzitného časopisu Náš čas.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo