L3-banner-media

Akademické orgány zasadali

V pondelok 28. septembra 2015 sa na spoločnom zasadnutí stretli členovia Akademického senátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako najvyššieho iniciatívneho, koordinačného a kontrolného orgánu univerzitnej samosprávy. Jednou z hlavných tém programu bola informácia o Komplexnej akreditácii, ktorú prezentoval rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Ďalšia podrobná prezentácia a diskusia k tomuto bodu pokračovala v poobedňajších hodinách na Zasadnutí Akademickej obce UKF v Nitre, ktorú tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ďalší zamestnanci a študenti vysokej školy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo